Material Detail

המורה "המתוקשר" : כיצד מורים חדשים בונים מערכת תמיכה בעזרת רשתות חברתיות וקהילות מעשה בחינוך

המורה "המתוקשר" : כיצד מורים חדשים בונים מערכת תמיכה בעזרת רשתות חברתיות וקהילות מעשה בחינוך

נקודת המוצא למרבית פרקי הספר היא ראיית פעולת המורה ברשתות החברתיות וקהילות העמיתים כחלק מהתפתחותו המקצועית והשבחת ההוראה שלו.

הספר עוסק במקורות התמיכה לעבודתו של המורה במרחב של ביה"ס ומעבר לו , והמרכיב החשוב הם עמיתיו למקצוע בקהילת ביה"ס אבל גם בקהילת המורים הרחבה יותר.

הפרק הרביעי מעמיק את התובנה שלנו ע"י הצגת מהות הפעולה של קהילת עמיתים בית ספרית הנקראת Intentional Professional Network. בפרק השישי מתוארים המאפיינים של השתלבות המורים בקהילה שיתופית מגוונת יותר הנקראת Diverse Professional Allies (DPA), . פרק הפתיחה נכתב ע"י פרופסור Ann Liberman המדגישה את חשיבות תמיכת העמיתים בשלבי התגבשותם של המורים החדשים בביה"ס.

 

Quality

  • User Rating
  • Comments
  • Learning Exercises
  • Bookmark Collections
  • Course ePortfolios
  • Accessibility Info

More about this material

Browse...

Disciplines with similar materials as המורה "המתוקשר" : כיצד מורים חדשים בונים מערכת תמיכה בעזרת רשתות חברתיות וקהילות מעשה בחינוך
Other materials like המורה "המתוקשר" : כיצד מורים חדשים בונים מערכת תמיכה בעזרת רשתות חברתיות וקהילות מעשה בחינוך

Comments

Log in to participate in the discussions or sign up if you are not already a MERLOT member.
hidden