האם תחום החינוך זקוק כיום למנוע חיפוש ייעודי ?
Peer Review for material titled "האם תחום החינוך זקוק כיום למנוע חיפוש ייעודי ?"
User Rating for material titled "האם תחום החינוך זקוק כיום למנוע חיפוש ייעודי ?"
Member Comments for material titled "האם תחום החינוך זקוק כיום למנוע חיפוש ייעודי ?"
Bookmark Collections for material titled "האם תחום החינוך זקוק כיום למנוע חיפוש ייעודי ?"
Course ePortfolios for material titled "האם תחום החינוך זקוק כיום למנוע חיפוש ייעודי ?"
Learning Exercises for material titled "האם תחום החינוך זקוק כיום למנוע חיפוש ייעודי ?"
Accessibility Info for material titled "האם תחום החינוך זקוק כיום למנוע חיפוש ייעודי ?"
Please enter a Bookmark title
Please limit Bookmark title to 65 characters
Please enter a description
Please limit Bookmark title to 4000 characters
A Bookmark with this title already existed.
Please limit a note about this material to 2048 characters
Search all MERLOT
Select to go to your profile
Select to go to your workspace
Select to go to your Dashboard Report
Select to go to your Content Builder
Select to log out
Search Terms
Enter username
Enter password
Please give at least one keyword of at least three characters for the search to work with. The more keywords you give, the better the search will work for you.
select OK to launch help window
cancel help

MERLOT II
    

Search > Material Results >

האם תחום החינוך זקוק כיום למנוע חיפוש ייעודי ?

    

האם תחום החינוך זקוק כיום למנוע חיפוש ייעודי ?

Logo for האם תחום החינוך זקוק כיום למנוע חיפוש ייעודי ?
מאמר העוסק בנושא של פיתוח מנוע חיפוש ייעודי למערכת החינוך,היו כבר ניסיונות לפתח מנוע חינוך נפרד לתחום החינוך , אך המורים והתלמידים חזרו "הביתה" לגוגל . עם זאת, הניסיון הפדגוגי מלמד כי חיפוש בגוגל הוא לא בהכרח חקר במשמעות החינוכית של התהליך שרוצים להקנות לתלמידים .מנוע החיפוש החדש Instagrok לקח אתגר זה ברצינות והוא מנסה להתמודד עם תהליך החיפוש באינטרנט בדרך יותר נכונה מבחינה חינוכית ומבחינה קוגניטיבית. במקום רשימות מצאי של מקורות מידע , הוא מנסה ליצור הבניית מידע . לצד הצגה תבניתית של המידע הוא... More
Material Type: Open Journal-Article
Technical Format: HTML/Text
Date Added to MERLOT: May 12, 2012
Date Modified in MERLOT: May 12, 2012
Author:
Submitter: ISOC IL
Keywords: מאור, maor, מאו"ר

Details

 • Reviewed by members of Editorial board for inclusion in MERLOT.
  Editor Review (not reviewed)
 • User Rating (not rated)
 • Comments (none)
 • Learning Exercises (none)
 • Bookmark Collections (none)
 • Course ePortfolios (none)
 • Accessibility Info (none)

 • Rate this material
 • Create a learning exercise
 • Add accessibility information
 • Pick a Bookmark Collection or Course ePortfolio to put this material in or scroll to the bottom to create a new Bookmark Collection
  Name the Bookmark Collection to represent the materials you will add
  Describe the Bookmark Collection so other MERLOT users will know what it contains and if it has value for their work or teaching. Other users can copy your Bookmark Collection to their own profile and modify it to save time
  Edit the information about the material in this {0}
  Submitting Bookmarks...

About

Primary Audience: Professional
Mobile Compatibility: Not specified at this time
Technical Requirements: <span> </span>
Language: English, Old (ca.450-1100), Hebrew
Cost Involved: no
Source Code Available: no
Accessiblity Information Available: no
Creative Commons: no

Connections

QR Code for this Page

Users who viewed this material also viewed...

Discussion

Discussion for האם תחום החינוך זקוק כיום למנוע חיפוש ייעודי ?

Log in to participate in the discussions or Register if you are not already a MERLOT member.

Return to Top of Page