למידה הבנייתית : חשיבות תהליך סיכומי הערות בכלים מתוקשבים
Peer Review for material titled "למידה הבנייתית : חשיבות תהליך סיכומי הערות בכלים מתוקשבים"
User Rating for material titled "למידה הבנייתית : חשיבות תהליך סיכומי הערות בכלים מתוקשבים"
Member Comments for material titled "למידה הבנייתית : חשיבות תהליך סיכומי הערות בכלים מתוקשבים"
Bookmark Collections for material titled "למידה הבנייתית : חשיבות תהליך סיכומי הערות בכלים מתוקשבים"
Course ePortfolios for material titled "למידה הבנייתית : חשיבות תהליך סיכומי הערות בכלים מתוקשבים"
Learning Exercises for material titled "למידה הבנייתית : חשיבות תהליך סיכומי הערות בכלים מתוקשבים"
Accessibility Info for material titled "למידה הבנייתית : חשיבות תהליך סיכומי הערות בכלים מתוקשבים"
Please enter a Bookmark title
Please limit Bookmark title to 65 characters
Please enter a description
Please limit Bookmark title to 4000 characters
A Bookmark with this title already existed.
Please limit a note about this material to 2048 characters
Search all MERLOT
Select to go to your profile
Select to go to your workspace
Select to go to your Dashboard Report
Select to go to your Content Builder
Select to log out
Search Terms
Enter username
Enter password
Please give at least one keyword of at least three characters for the search to work with. The more keywords you give, the better the search will work for you.
select OK to launch help window
cancel help

MERLOT II
    

Search > Material Results >

למידה הבנייתית : חשיבות תהליך סיכומי הערות בכלים מתוקשבים

    

למידה הבנייתית : חשיבות תהליך סיכומי הערות בכלים מתוקשבים

Logo for למידה הבנייתית : חשיבות תהליך סיכומי הערות בכלים מתוקשבים
מאמר העוסק בתהליך של הבניית מידע שבו תלמידים נדרשים לרשום ולסכם באמצעות כלים טכנולוגיים ( טאבלטים או אייפונים) הסברי ביאור ( annotations) לגבי חומרי למידה או מאמרים שקראו .מדובר על  תהליך שיש בו אוסף של הבניית מחשבות, הערות ותגובות לגבי פירוש ראיות בטקסטים . זהו תהליך של הבניית מידע מצד אחד וחשיבה ביקורתית מצד שני . הסברים קצרים אלה, במקום להיות על נייר, ניתן להבנות בכלים טכנולוגיים שונים באינטרנט כך שהתלמידים יכולים גם לשתף פעולה, ובסופו של דבר להסיק מסקנות מהקריאה שלהם. לתהליך זה מאפיינים... More
Material Type: Open Journal-Article
Technical Format: HTML/Text
Date Added to MERLOT: May 12, 2012
Date Modified in MERLOT: May 12, 2012
Author:
Submitter: ISOC IL
Keywords: כלים דיגיטלים, מורים באינטרנט, תלמידים באינטרנט, הורים באינטרנט, איגוד האינטרנט, מאו"ר, אזרחות דיגיטלית, כלים מתוקשבים, כלים טכנולוגים, תרבות דיגיטלית, למידה הבנייתית, מידענות, אייפונים, טאבלטים, maor, מאור

Details

 • Reviewed by members of Editorial board for inclusion in MERLOT.
  Editor Review (not reviewed)
 • User Rating (not rated)
 • Comments (none)
 • Learning Exercises (none)
 • Bookmark Collections (none)
 • Course ePortfolios (none)
 • Accessibility Info (none)

 • Rate this material
 • Create a learning exercise
 • Add accessibility information
 • Pick a Bookmark Collection or Course ePortfolio to put this material in or scroll to the bottom to create a new Bookmark Collection
  Name the Bookmark Collection to represent the materials you will add
  Describe the Bookmark Collection so other MERLOT users will know what it contains and if it has value for their work or teaching. Other users can copy your Bookmark Collection to their own profile and modify it to save time
  Edit the information about the material in this {0}
  Submitting Bookmarks...

About

Primary Audience: Professional
Mobile Compatibility: Not specified at this time
Technical Requirements: <span> </span>
Language: English, Old (ca.450-1100), Hebrew
Cost Involved: no
Source Code Available: no
Accessiblity Information Available: no
Creative Commons: no

Connections

QR Code for this Page

Users who viewed this material also viewed...

Discussion

Discussion for למידה הבנייתית : חשיבות תהליך סיכומי הערות בכלים מתוקשבים

Log in to participate in the discussions or Register if you are not already a MERLOT member.

Return to Top of Page