אוצרות דיגיטאלית
Peer Review for material titled "אוצרות דיגיטאלית "
User Rating for material titled "אוצרות דיגיטאלית "
Member Comments for material titled "אוצרות דיגיטאלית "
Bookmark Collections for material titled "אוצרות דיגיטאלית "
Course ePortfolios for material titled "אוצרות דיגיטאלית "
Learning Exercises for material titled "אוצרות דיגיטאלית "
Accessibility Info for material titled "אוצרות דיגיטאלית "
Please enter a Bookmark title
Please limit Bookmark title to 65 characters
Please enter a description
Please limit Bookmark title to 4000 characters
A Bookmark with this title already existed.
Please limit a note about this material to 2048 characters

MERLOT II
    

Search > Material Results >

אוצרות דיגיטאלית

    

אוצרות דיגיטאלית

Logo for אוצרות דיגיטאלית
סקירה של עמי סלנט  על אוצרות דיגיטלית, בסקירה לוקטו כמה וכמה מקורות מידע המנסים לטוות את תמונת הידע המידעני על תחום מרתק במידענות ובניהול תוכן . אוצרות דיגיטלית היא דיסציפלינה בהתהוות, שתמשיך ותתגבש כמבנה ידע חדש בשנים הבאות.המונח ‘אוצר’ (Curator) פורץ מגבולות המוזיאונים והגלריות לתחומים אחרים. התמודדות ארגונים בעולם של הצפת מידע אינה בהכרח יצירת מידע נוסף אלא בהפיכתם לאוצרי תוכן רלבנטי לקהל שלהם – החל מאיתור, סידור, הנגשה והפצה.
Material Type: Open Journal-Article
Technical Format: HTML/Text
Date Added to MERLOT: May 12, 2012
Date Modified in MERLOT: May 12, 2012
Author:
Submitter: ISOC IL
Keywords: מורים באינטרנט, תלמידים באינטרנט, הורים באינטרנט, אוצרות דיגיטלית, איגוד האינטרנט, סידור מידע, מאו"ר, אזרחות דיגיטלית, איתור מידע, ידע מידעני, הנגשת מידע, תרבות דיגיטלית, מידענות, הצפת מידע, maor, מאור

Details

 • Reviewed by members of Editorial board for inclusion in MERLOT.
  Editor Review (not reviewed)
 • User Rating (not rated)
 • Comments (none)
 • Learning Exercises (none)
 • Bookmark Collections (none)
 • Course ePortfolios (none)
 • Accessibility Info (none)

 • Rate this material
 • Create a learning exercise
 • Add accessibility information
 • Pick a Bookmark Collection or Course ePortfolio to put this material in or scroll to the bottom to create a new Bookmark Collection
  Name the Bookmark Collection to represent the materials you will add
  Describe the Bookmark Collection so other MERLOT users will know what it contains and if it has value for their work or teaching. Other users can copy your Bookmark Collection to their own profile and modify it to save time
  Edit the information about the material in this {0}
  Submitting Bookmarks...

About

Primary Audience: Professional
Mobile Compatibility: Not specified at this time
Technical Requirements:
Language: Hebrew
Cost Involved: no
Source Code Available: no
Accessiblity Information Available: no
Creative Commons: no

Connections

QR Code for this Page

Browse in Categories

Discussion

Discussion for אוצרות דיגיטאלית

Log in to participate in the discussions or Register if you are not already a MERLOT member.

Return to Top of Page