מאגרי מידע לאיתור עובדות ונתונים: תמונת מצב 2012
Peer Review for material titled "מאגרי מידע לאיתור עובדות ונתונים: תמונת מצב 2012"
User Rating for material titled "מאגרי מידע לאיתור עובדות ונתונים: תמונת מצב 2012"
Member Comments for material titled "מאגרי מידע לאיתור עובדות ונתונים: תמונת מצב 2012"
Bookmark Collections for material titled "מאגרי מידע לאיתור עובדות ונתונים: תמונת מצב 2012"
Course ePortfolios for material titled "מאגרי מידע לאיתור עובדות ונתונים: תמונת מצב 2012"
Learning Exercises for material titled "מאגרי מידע לאיתור עובדות ונתונים: תמונת מצב 2012"
Accessibility Info for material titled "מאגרי מידע לאיתור עובדות ונתונים: תמונת מצב 2012"
Please enter a Bookmark title
Please limit Bookmark title to 65 characters
Please enter a description
Please limit Bookmark title to 4000 characters
A Bookmark with this title already existed.
Please limit a note about this material to 2048 characters
Search all MERLOT
Select to go to your profile
Select to go to your workspace
Select to go to your Dashboard Report
Select to go to your Content Builder
Select to log out
Search Terms
Enter username
Enter password
Please give at least one keyword of at least three characters for the search to work with. The more keywords you give, the better the search will work for you.
select OK to launch help window
cancel help

MERLOT II
    

Search > Material Results >

מאגרי מידע לאיתור עובדות ונתונים: תמונת מצב 2012

    

מאגרי מידע לאיתור עובדות ונתונים: תמונת מצב 2012

Logo for מאגרי מידע לאיתור עובדות ונתונים: תמונת מצב 2012
מצגת העוגן של ההרצאה בכינוס "מידע 2012 " במלון הילטון תל אביב ה15 למאי 2012 . ההרצאה מציגה הבזקים מהירים בנושאי מאגרי נתונים בעולם . בעולם רוויי מידע התמונה המתקבלת מהצגת נתונים היא לעתים משמעותית יותר מכל תמה או סוגיה טקסטואלית ולכן יש ביקוש גובר למאגרי נתונים בעולם . יחד עם זאת , מרבית המשתמשים אינם מודעים לקיומם של מאגרי נתונים וחושבים בטעות שהכול יימצא באמצעות גוגל
Material Type: Open Journal-Article
Technical Format: PowerPoint
Date Added to MERLOT: May 13, 2012
Date Modified in MERLOT: May 13, 2012
Author:
Submitter: ISOC IL
Keywords: תלמידים באינטרנט, הורים באינטרנט, מורים באינטרנט, איגוד האינטרנט, מאו"ר, אזרחות דיגיטלית, מאגרי מידע, איתור מידע, תרבות דיגיטלית, גוגל, מידענות, מאור, maor

Details

 • Reviewed by members of Editorial board for inclusion in MERLOT.
  Editor Review (not reviewed)
 • User Rating (not rated)
 • Comments (none)
 • Learning Exercises (none)
 • Bookmark Collections (none)
 • Course ePortfolios (none)
 • Accessibility Info (none)

 • Rate this material
 • Create a learning exercise
 • Add accessibility information
 • Pick a Bookmark Collection or Course ePortfolio to put this material in or scroll to the bottom to create a new Bookmark Collection
  Name the Bookmark Collection to represent the materials you will add
  Describe the Bookmark Collection so other MERLOT users will know what it contains and if it has value for their work or teaching. Other users can copy your Bookmark Collection to their own profile and modify it to save time
  Edit the information about the material in this {0}
  Submitting Bookmarks...

About

Primary Audience: Professional
Mobile Compatibility: Not specified at this time
Technical Requirements:
Language: Hebrew
Cost Involved: no
Source Code Available: no
Accessiblity Information Available: no
Creative Commons: no
Browse in Categories:

Connections

QR Code for this Page

Discussion

Discussion for מאגרי מידע לאיתור עובדות ונתונים: תמונת מצב 2012

Log in to participate in the discussions or Register if you are not already a MERLOT member.

Return to Top of Page