לך אל הניב והפתגם לומד...
Peer Review for material titled "לך אל הניב והפתגם לומד..."
User Rating for material titled "לך אל הניב והפתגם לומד..."
Member Comments for material titled "לך אל הניב והפתגם לומד..."
Personal Collections for material titled "לך אל הניב והפתגם לומד..."
Learning Exercises for material titled "לך אל הניב והפתגם לומד..."
Accessibility Info for material titled "לך אל הניב והפתגם לומד..."
Search all MERLOT
Click here to go to your profile
Select to go to your workspace
Click here to go to your Dashboard Report
Click here to go to your Content Builder
Click here to log out
Search Terms
Enter username
Enter password
Please give at least one keyword of at least three characters for the search to work with. The more keywords you give, the better the search will work for you.
select OK to launch help window
cancel help

MERLOT II
    

Search > Material Results >

לך אל הניב והפתגם לומד...

    

לך אל הניב והפתגם לומד...

Logo for לך אל הניב והפתגם לומד...
סביבת למידה שנבנתה מתוך הכרה בחשיבות שימור אוצרות השפה העברית, ובחשיבות החשיפה לאוצרות אלה. הסביבה כוללת מגוון עשיר של ניבים ופתגמים בעברית, כאלה שהיו חלק משפתם של אבותינו, וכן כאלה שהופיעו עם תחייתה של השפה העברית. לימוד משמעותם של הניבים והפתגמים, מאפייניהם ואופן השימוש בשפה הכתובה והדבוּרה. כולל פעילות לימודית מתוקשבת: חשיפה לניבים באמצעות דיאלוגים ומצבים, הפתגם והניב כמשקפי מציאות חברתית, חשיפה לניבים באמצעות סיפורים,  
Material Type: Collection
Technical Format: HTML/Text
Date Added to MERLOT: May 15, 2012
Date Modified in MERLOT: May 15, 2012
Author:
Submitter: Meital Meital
Keywords: עברית, הריאלי העברי בחיפה, שפה כתובה, פתגמים, מאו"ר, אוצר מילים, מאור, maor, לשון עברית, ניבים

Details

 • Reviewed by members of Editorial board for inclusion in MERLOT.
  Editor Review (not reviewed)
 • User Rating (not rated)
 • Comments (none)
 • Learning Exercises (none)
 • Personal Collections (none)
 • Accessibility Info (none)

About

Primary Audience: Professional, High School, Middle School
Mobile Compatibility: Not specified at this time
Technical Requirements:
Language: Hebrew
Cost Involved: no
Source Code Available: no
Accessiblity Information Available: no
Creative Commons: unsure

Connections

QR Code for this Page

Browse in Categories

Discussion

Discussion for לך אל הניב והפתגם לומד...

Log in to participate in the discussions or Register if you are not already a MERLOT member.

Return to Top of Page