מילונאות
Peer Review for material titled "מילונאות"
User Rating for material titled "מילונאות"
Member Comments for material titled "מילונאות"
Personal Collections for material titled "מילונאות"
Learning Exercises for material titled "מילונאות"
Accessibility Info for material titled "מילונאות"
Search all MERLOT
Click here to go to your profile
Select to go to your workspace
Click here to go to your Dashboard Report
Click here to go to your Content Builder
Click here to log out
Search Terms
Enter username
Enter password
Please give at least one keyword of at least three characters for the search to work with. The more keywords you give, the better the search will work for you.
select OK to launch help window
cancel help

MERLOT II
    

Search > Material Results >

מילונאות

    

מילונאות

Logo for מילונאות
סביבת למידה מתוקשבת בלשון ומילונאות. בסביבה מידע על סוגי המילונים השונים הקיימים, סוגי החיפוש אשר ניתן לערוך במילונים, מושגים ועקרונות בסיסיים במילונאות, ומשימת ביצוע. לצפייה בפריט אשרו את קבלת ההתחייבות ולחצו "מעבר למערכת ריאלידע".
Material Type: Collection
Technical Format: HTML/Text
Date Added to MERLOT: May 20, 2012
Date Modified in MERLOT: May 20, 2012
Author:
Submitter: Meital Meital
Keywords: הריאלי העברי בחיפה, מאו"ר, מילונים, מילונאות, מאור, maor, סמנטיקה, לקסיקולוגיה

Details

 • Reviewed by members of Editorial board for inclusion in MERLOT.
  Editor Review (not reviewed)
 • User Rating (not rated)
 • Comments (none)
 • Learning Exercises (none)
 • Personal Collections (none)
 • Accessibility Info (none)

About

Primary Audience: Middle School
Mobile Compatibility: Not specified at this time
Technical Requirements:
Language: Hebrew
Cost Involved: no
Source Code Available: no
Accessiblity Information Available: no
Creative Commons: no

Connections

QR Code for this Page

Browse in Categories

Discussion

Discussion for מילונאות

Log in to participate in the discussions or Register if you are not already a MERLOT member.

Return to Top of Page