כרטיס אל המחר 
Peer Review for material titled "כרטיס אל המחר "
User Rating for material titled "כרטיס אל המחר "
Member Comments for material titled "כרטיס אל המחר "
Personal Collections for material titled "כרטיס אל המחר "
Learning Exercises for material titled "כרטיס אל המחר "
Accessibility Info for material titled "כרטיס אל המחר "
Search all MERLOT
Click here to go to your profile
Select to go to your workspace
Click here to go to your Dashboard Report
Click here to go to your Content Builder
Click here to log out
Search Terms
Enter username
Enter password
Please give at least one keyword of at least three characters for the search to work with. The more keywords you give, the better the search will work for you.
select OK to launch help window
cancel help

MERLOT II
    

Search > Material Results >

כרטיס אל המחר 

    

כרטיס אל המחר 

Logo for כרטיס אל המחר 
חייל יהודי אמריקני מבקר בארץ ישראל, לאחר שלחם בחזית צפון אפריקה במלחמת העולם השנייה. הסרט מאפשר הצצה על הרכב האוכלוסייה, הפנים והנופים שאפיינו את הארץ בשנים שקדמו להקמת המדינה, וכן מתאר את המאמץ להתיישבות באזורים שונים בארץ. מתוך: ארכיון הסרטים היהודיים ע"ש סטיבן שפילברג
Material Type: Presentation
Technical Format: Other
Date Added to MERLOT: May 29, 2012
Date Modified in MERLOT: July 22, 2013
Author:
Submitter: Meital Meital
Keywords: ארץ ישראל, מאו"ר, ירושלים, תל אביב, תקופת המנדט, ציונות, תולדוט, maor, מאור, היסטוריה, מט"ח, התיישבות, הרצאות מוקלטות

Quality

 • Reviewed by members of Editorial board for inclusion in MERLOT.
  Editor Review
  Very good quality; in queue to be peer reviewed
  avg: 5 rating
 • User Rating (not rated)
 • Comments (none)
 • Learning Exercises (none)
 • Personal Collections (1)
 • Accessibility Info (none)

About

Primary Audience: Professional, Middle School, High School
Mobile Compatibility: Not specified at this time
Language: Hebrew, English
Cost Involved: no
Source Code Available: no
Accessiblity Information Available: no
Creative Commons: no

Connections

QR Code for this Page

Browse in Categories

Discussion

Discussion for כרטיס אל המחר 

Log in to participate in the discussions or Register if you are not already a MERLOT member.

Return to Top of Page