אושוויץ
Peer Review for material titled "אושוויץ"
User Rating for material titled "אושוויץ"
Member Comments for material titled "אושוויץ"
Bookmark Collections for material titled "אושוויץ"
Course ePortfolios for material titled "אושוויץ"
Learning Exercises for material titled "אושוויץ"
Accessibility Info for material titled "אושוויץ"
Please enter a Bookmark title
Please limit Bookmark title to 65 characters
Please enter a description
Please limit Bookmark title to 4000 characters
A Bookmark with this title already existed.
Please limit a note about this material to 2048 characters

MERLOT II
    

Search > Material Results >

אושוויץ

    

אושוויץ

Logo for אושוויץ
סרטון קצר (רצף תמונות) המציג תמונות מהגירוש לאושוויץ ומהמחנה עצמו. כולל תמונות עכשויות של המבקרים באושוויץ
Material Type: Presentation
Technical Format: Other
Date Added to MERLOT: June 26, 2012
Date Modified in MERLOT: January 24, 2015
Author:
Submitter: Meital Meital
Keywords: מחנות השמדה, תולדוט, מאו"ר, היסטוריה, מאור, maor, יהדות אירופה, מלחמת העולם השנייה, מט"ח, שואה

Quality

 • Reviewed by members of Editorial board for inclusion in MERLOT.
  Editor Review (not reviewed)
 • User Rating (not rated)
 • Comments (none)
 • Learning Exercises (none)
 • Bookmark Collections (none)
 • Course ePortfolios (none)
 • Accessibility Info (none)

 • Rate this material
 • Create a learning exercise
 • Add accessibility information
 • Pick a Bookmark Collection or Course ePortfolio to put this material in or scroll to the bottom to create a new Bookmark Collection
  Name the Bookmark Collection to represent the materials you will add
  Describe the Bookmark Collection so other MERLOT users will know what it contains and if it has value for their work or teaching. Other users can copy your Bookmark Collection to their own profile and modify it to save time
  Edit the information about the material in this {0}
  Submitting Bookmarks...

About

Primary Audience: Professional, Middle School, High School
Mobile Compatibility: Not specified at this time
Language: Hebrew
Cost Involved: no
Source Code Available: no
Accessiblity Information Available: no
Creative Commons: no

Connections

QR Code for this Page

Browse in Categories

Discussion

Discussion for אושוויץ

Log in to participate in the discussions or Register if you are not already a MERLOT member.

Return to Top of Page