הבריחה
Peer Review for material titled "הבריחה"
User Rating for material titled "הבריחה"
Member Comments for material titled "הבריחה"
Personal Collections for material titled "הבריחה"
Learning Exercises for material titled "הבריחה"
Accessibility Info for material titled "הבריחה"
Search all MERLOT
Click here to go to your profile
Select to go to your workspace
Click here to go to your Dashboard Report
Click here to go to your Content Builder
Click here to log out
Search Terms
Enter username
Enter password
Please give at least one keyword of at least three characters for the search to work with. The more keywords you give, the better the search will work for you.
select OK to launch help window
cancel help

MERLOT II
    

Search > Material Results >

הבריחה

    

הבריחה

Logo for הבריחה
פליטי שואה יהודים במחנות מעבר נמלטים מאירופה במשאיות, ברכבות וברגל בדרכם לארץ ישראל. הסרט צולם בשנת 1947. מתוך: ארכיון הסרטים היהודיים ע"ש סטיבן שפילברג
Material Type: Presentation
Technical Format: Other
Date Added to MERLOT: June 26, 2012
Date Modified in MERLOT: January 24, 2015
Author:
Submitter: Meital Meital
Keywords: מחנות עקורים, מאו"ר, ילדים, הבריחה, ניצולי השואה, ציונות, תולדוט, מלחמת העולם השניה, אירופה, maor, מאור, היסטוריה, השואה, מט"ח

Quality

 • Reviewed by members of Editorial board for inclusion in MERLOT.
  Editor Review (not reviewed)
 • User Rating (not rated)
 • Comments (none)
 • Learning Exercises (none)
 • Personal Collections (none)
 • Accessibility Info (none)

About

Primary Audience: Professional, Middle School, High School
Mobile Compatibility: Not specified at this time
Language: Hebrew
Cost Involved: no
Source Code Available: no
Accessiblity Information Available: no
Creative Commons: no

Connections

QR Code for this Page

Browse in Categories

Discussion

Discussion for הבריחה

Log in to participate in the discussions or Register if you are not already a MERLOT member.

Return to Top of Page