בין העתים - רשת חברתית ללימוד והוראת השואה של יד ושם
Peer Review for material titled "בין העתים - רשת חברתית ללימוד והוראת השואה של יד ושם"
User Rating for material titled "בין העתים - רשת חברתית ללימוד והוראת השואה של יד ושם"
Member Comments for material titled "בין העתים - רשת חברתית ללימוד והוראת השואה של יד ושם"
Bookmark Collections for material titled "בין העתים - רשת חברתית ללימוד והוראת השואה של יד ושם"
Course ePortfolios for material titled "בין העתים - רשת חברתית ללימוד והוראת השואה של יד ושם"
Learning Exercises for material titled "בין העתים - רשת חברתית ללימוד והוראת השואה של יד ושם"
Accessibility Info for material titled "בין העתים - רשת חברתית ללימוד והוראת השואה של יד ושם"
Please enter a Bookmark title
Please limit Bookmark title to 65 characters
Please enter a description
Please limit Bookmark title to 4000 characters
A Bookmark with this title already existed.
Please limit a note about this material to 2048 characters

MERLOT II
    

Search > Material Results >

בין העתים - רשת חברתית ללימוד והוראת השואה של יד ושם

    

בין העתים - רשת חברתית ללימוד והוראת השואה של יד ושם

Logo for בין העתים - רשת חברתית ללימוד והוראת השואה של יד ושם
יד ושם השיקה רשת חברתית ייעודית ללימוד, הוראה, ועיסוק בנושא השואה – "בין העתים". באמצעות הרשת ניתנת למורים האפשרות לבטא את עצמם ולשתף את חברי הרשת בסיפורים האישיים שלהם מהבית ומההתמודדות שלהם עם הנושא בכיתה. הרשת מציעה פלטפורמה לשיתוף תמונות, קבצים, קישורים, מערכי שיעור וחומרי לימוד שפותחו על ידי המשתמש. ממש כמו בכל רשת חברתית, האתר מציע אפשרויות נרחבות של עריכת פרופיל, הוספת תגובות, עדכון "סטטוס", קשרי חברות וירטואליים והתארגנות בקבוצות עניין. כמו כן ,יד ושם מעודד את החברים ברשת לכתוב בלוגים –... More
Technical Format: HTML/Text
Date Added to MERLOT: July 05, 2012
Date Modified in MERLOT: July 09, 2012
Author:
Send email to lilach!.orplei@yadvashem.org.il
Submitter: Lilach Orpeli
Keywords: רשת חברתית, יד ושם, שואה

Details

 • Reviewed by members of Editorial board for inclusion in MERLOT.
  Editor Review (not reviewed)
 • User Rating (not rated)
 • Comments (none)
 • Learning Exercises (none)
 • Bookmark Collections (none)
 • Course ePortfolios (none)
 • Accessibility Info (none)

 • Rate this material
 • Create a learning exercise
 • Add accessibility information
 • Pick a Bookmark Collection or Course ePortfolio to put this material in or scroll to the bottom to create a new Bookmark Collection
  Name the Bookmark Collection to represent the materials you will add
  Describe the Bookmark Collection so other MERLOT users will know what it contains and if it has value for their work or teaching. Other users can copy your Bookmark Collection to their own profile and modify it to save time
  Edit the information about the material in this {0}
  Submitting Bookmarks...

About

Primary Audience: Grade School, Middle School, High School, College General Ed, College Lower Division, College Upper Division, Graduate School, Professional
Mobile Compatibility: Not specified at this time
Technical Requirements:  
Language: English, Hebrew
Cost Involved: unsure
Source Code Available: unsure
Accessiblity Information Available: unsure
Creative Commons: unsure

Connections

QR Code for this Page

Browse in Categories

Discussion

Discussion for בין העתים - רשת חברתית ללימוד והוראת השואה של יד ושם

Log in to participate in the discussions or Register if you are not already a MERLOT member.

Return to Top of Page