חגים ומנהיגים - מבט ערכי
Peer Review for material titled "חגים ומנהיגים - מבט ערכי"
User Rating for material titled "חגים ומנהיגים - מבט ערכי"
Member Comments for material titled "חגים ומנהיגים - מבט ערכי"
Personal Collections for material titled "חגים ומנהיגים - מבט ערכי"
Learning Exercises for material titled "חגים ומנהיגים - מבט ערכי"
Accessibility Info for material titled "חגים ומנהיגים - מבט ערכי"
Search all MERLOT
Click here to go to your profile
Select to go to your workspace
Click here to go to your Dashboard Report
Click here to go to your Content Builder
Click here to log out
Search Terms
Enter username
Enter password
Please give at least one keyword of at least three characters for the search to work with. The more keywords you give, the better the search will work for you.
select OK to launch help window
cancel help

MERLOT II
    

Search > Material Results >

חגים ומנהיגים - מבט ערכי

    

חגים ומנהיגים - מבט ערכי

Logo for חגים ומנהיגים - מבט ערכי
סביבת למידה מתוקשבת בנושא חגים, ערכים ומנהיגים. בסביבה הנחיות לפרוייקט בניית בית מדרש בנושא "ערכים – חגים – מנהיגות, הילכו שלושתם יחדיו?"במישור הלימודי, ארגוני ותכני, ועידוד להתנדבות כערך, תוך הקניית ידע, התמצאות ותחושת "בית" בתרבות ישראל ו רכישת כלים לעיצוב השקפת עולם אישית. לצפייה בפריט אשרו את קבלת ההתחייבות ולחצו "מעבר למערכת ריאלידע".
Material Type: Collection
Technical Format: HTML/Text
Date Added to MERLOT: July 22, 2012
Date Modified in MERLOT: July 22, 2012
Authors:
Submitter: Meital Meital
Keywords: הריאלי העברי בחיפה, מנהיגות במקרא, תנ"ך, חגים ביהדות, תנ"ך ומקרא, מאו"ר, חגים, מאור, maor, התנדבות

Details

 • Reviewed by members of Editorial board for inclusion in MERLOT.
  Editor Review (not reviewed)
 • User Rating (not rated)
 • Comments (none)
 • Learning Exercises (none)
 • Personal Collections (none)
 • Accessibility Info (none)

About

Primary Audience: Middle School
Mobile Compatibility: Not specified at this time
Technical Requirements:
Language: Hebrew
Cost Involved: no
Source Code Available: no
Accessiblity Information Available: no
Creative Commons: no

Connections

QR Code for this Page

Browse in Categories

Discussion

Discussion for חגים ומנהיגים - מבט ערכי

Log in to participate in the discussions or Register if you are not already a MERLOT member.

Return to Top of Page