רציונאליות בעידן של רלציונאליות
Peer Review for material titled "רציונאליות בעידן של רלציונאליות"
User Rating for material titled "רציונאליות בעידן של רלציונאליות"
Member Comments for material titled "רציונאליות בעידן של רלציונאליות"
Personal Collections for material titled "רציונאליות בעידן של רלציונאליות"
Learning Exercises for material titled "רציונאליות בעידן של רלציונאליות"
Accessibility Info for material titled "רציונאליות בעידן של רלציונאליות"
Search all MERLOT
Click here to go to your profile
Select to go to your workspace
Click here to go to your Dashboard Report
Click here to go to your Content Builder
Click here to log out
Search Terms
Enter username
Enter password
Please give at least one keyword of at least three characters for the search to work with. The more keywords you give, the better the search will work for you.
select OK to launch help window
cancel help

MERLOT II
    

Search > Material Results >

רציונאליות בעידן של רלציונאליות

    

רציונאליות בעידן של רלציונאליות

Logo for רציונאליות בעידן של רלציונאליות
המאמר דן בשאלת היחס בין הרציונאליות לרלציונאליות. הרציונאליות מתיימרת להוות קנה-מידה ניטראלי ואוניברסאלי להכרעה בין היצגי מציאות אלטרנטיביים. הרלאציונאליות שוללת אפשרות הכרעה מעין זו משום שהיא רואה את הידיעה כתקפה רק במסגרת הקונטקסט הקונקרטי שבו היא מושגת. לפיכך מקובל לחשוב ששתי העמדות סותרות זו את זו, לא ניתן להחזיק בשתיהן בו-זמנית, ויש לבחור באחת מהן. בהמשך מובהרות ההשלכות התיאורטיות של הנסיגה מכל אחת מהן, והמסקנה המתבקשת בעקבותיהן היא שלא ניתן לוותר על אף אחת מהן. לפיכך נערך ניסיון ליישב את... More
Material Type: Open Journal-Article
Technical Format: PDF
Date Added to MERLOT: October 10, 2012
Date Modified in MERLOT: October 10, 2012
Author:
Send email to avner@research.haifa.ac.il
Submitter: Meital Meital
Keywords: מטא-שפה, שיח, רציונאליות תקשורתית, רציונאליות, מאו"ר, רלציונאליות, מאור, maor, שפה

Details

 • Reviewed by members of Editorial board for inclusion in MERLOT.
  Editor Review (not reviewed)
 • User Rating (not rated)
 • Comments (none)
 • Learning Exercises (none)
 • Personal Collections (none)
 • Accessibility Info (none)

About

Primary Audience: College General Ed, College Lower Division, Graduate School
Mobile Compatibility: Not specified at this time
Technical Requirements:
Language: Hebrew
Cost Involved: no
Source Code Available: no
Accessiblity Information Available: no
Creative Commons: no

Connections

QR Code for this Page

Browse in Categories

Discussion

Discussion for רציונאליות בעידן של רלציונאליות

Log in to participate in the discussions or Register if you are not already a MERLOT member.

Return to Top of Page