"ארץ נוי אביונה": שירה ומקום בדיאלוג שירי בין לאה גולדברג לנתן אלתרמן
Peer Review for material titled ""ארץ נוי אביונה": שירה ומקום בדיאלוג שירי בין לאה גולדברג לנתן אלתרמן"
User Rating for material titled ""ארץ נוי אביונה": שירה ומקום בדיאלוג שירי בין לאה גולדברג לנתן אלתרמן"
Member Comments for material titled ""ארץ נוי אביונה": שירה ומקום בדיאלוג שירי בין לאה גולדברג לנתן אלתרמן"
Personal Collections for material titled ""ארץ נוי אביונה": שירה ומקום בדיאלוג שירי בין לאה גולדברג לנתן אלתרמן"
Learning Exercises for material titled ""ארץ נוי אביונה": שירה ומקום בדיאלוג שירי בין לאה גולדברג לנתן אלתרמן"
Accessibility Info for material titled ""ארץ נוי אביונה": שירה ומקום בדיאלוג שירי בין לאה גולדברג לנתן אלתרמן"
Search all MERLOT
Click here to go to your profile
Select to go to your workspace
Click here to go to your Dashboard Report
Click here to go to your Content Builder
Click here to log out
Search Terms
Enter username
Enter password
Please give at least one keyword of at least three characters for the search to work with. The more keywords you give, the better the search will work for you.
select OK to launch help window
cancel help

MERLOT II
    

Search > Material Results >

"ארץ נוי אביונה": שירה ומקום בדיאלוג שירי בין לאה גולדברג לנתן אלתרמן

    

"ארץ נוי אביונה": שירה ומקום בדיאלוג שירי בין לאה גולדברג לנתן אלתרמן

Logo for
המאמר מציג דיון השוואתי בין שני שירים הקושרים בין שירה למקום: "מכורה שלי" (1951) מאת לאה גולדברג ו"פגישה לאין קץ" (1938) מאת נתן אלתרמן. בשני השירים הדוברים הם זמרים-נגנים נודדים הרואים עצמם כיחידים-נבחרים המקדישים את חייהם לשירה, בשניהם יש פנייה לנמענת הקשורה בשירה ומעוצבת בהקשר טריטוריאלי, ובשניהם בולט מוטיב העוני. על רקע הדמיון בולטים ההבדלים: הדובר של אלתרמן זר בעולם שבו הוא נודד, זו של גולדברג נמצאת במולדתה; הנימה שלו – נלהבת, נימתה – אלגית ואירונית; אצלו תשוקה לוהטת שאינה באה לידי מימוש,... More
Material Type: Open Journal-Article
Technical Format: PDF
Date Added to MERLOT: October 11, 2012
Date Modified in MERLOT: June 28, 2014
Author:
Send email to hrogani@actcom.net.il
Submitter: Meital Meital
Keywords: נתן אלתרמן, maor, מאור, שירה עברית, ארס-פואטיקה, מאו"ר, שירה ארץ ישראלית, לאה גולדברג

Quality

 • Reviewed by members of Editorial board for inclusion in MERLOT.
  Editor Review (not reviewed)
 • User Rating (not rated)
 • Comments (none)
 • Learning Exercises (none)
 • Personal Collections (none)
 • Accessibility Info (none)

About

Primary Audience: College General Ed, College Lower Division, Graduate School
Mobile Compatibility: Not specified at this time
Technical Requirements:
Language: Hebrew
Cost Involved: no
Source Code Available: no
Accessiblity Information Available: no
Creative Commons: no

Connections

QR Code for this Page

Browse in Categories

Discussion

Discussion for "ארץ נוי אביונה": שירה ומקום בדיאלוג שירי בין לאה גולדברג לנתן אלתרמן

Log in to participate in the discussions or Register if you are not already a MERLOT member.

Return to Top of Page