'מפות נופיות' ושאלת הטריטוריה: דיון ביצירותיהם של אמנים עכשוויים יהודים ופלסטינים בישראל
Peer Review for material titled "'מפות נופיות' ושאלת הטריטוריה: דיון ביצירותיהם של אמנים עכשוויים יהודים ופלסטינים בישראל"
User Rating for material titled "'מפות נופיות' ושאלת הטריטוריה: דיון ביצירותיהם של אמנים עכשוויים יהודים ופלסטינים בישראל"
Member Comments for material titled "'מפות נופיות' ושאלת הטריטוריה: דיון ביצירותיהם של אמנים עכשוויים יהודים ופלסטינים בישראל"
Personal Collections for material titled "'מפות נופיות' ושאלת הטריטוריה: דיון ביצירותיהם של אמנים עכשוויים יהודים ופלסטינים בישראל"
Learning Exercises for material titled "'מפות נופיות' ושאלת הטריטוריה: דיון ביצירותיהם של אמנים עכשוויים יהודים ופלסטינים בישראל"
Accessibility Info for material titled "'מפות נופיות' ושאלת הטריטוריה: דיון ביצירותיהם של אמנים עכשוויים יהודים ופלסטינים בישראל"
Search all MERLOT
Click here to go to your profile
Select to go to your workspace
Click here to go to your Dashboard Report
Click here to go to your Content Builder
Click here to log out
Search Terms
Enter username
Enter password
Please give at least one keyword of at least three characters for the search to work with. The more keywords you give, the better the search will work for you.
select OK to launch help window
cancel help

MERLOT II
    

Search > Material Results >

'מפות נופיות' ושאלת הטריטוריה: דיון ביצירותיהם של אמנים עכשוויים יהודים ופלסטינים בישראל

    

'מפות נופיות' ושאלת הטריטוריה: דיון ביצירותיהם של אמנים עכשוויים יהודים ופלסטינים בישראל

Logo for 'מפות נופיות' ושאלת הטריטוריה: דיון ביצירותיהם של אמנים עכשוויים יהודים ופלסטינים בישראל
בהיסטוריה המקומית של ייצוגי הנוף והטריטוריה, המפות הנופיות היו לביטוי של קונפליקט בין שתי אפיסטמות ובו בזמן ייצוג של הקונפליקט הטריטוריאלי בין ישראל לפלסטינים. באופן עוקב למדי להתפתחותו של מוטיב הנוף באמנות הציונית, גם באמנות הפלסטינית הנוף כמוטיב משמש בתפקיד מרכזי בהבניית זהות לאומית. הופעת המפות הנופיות בשנים האחרונות הפכה לתופעה נרחבת ומובחנת מציורי הנוף הן בשדה האמנות בישראל והן באמנות פלסטינית. מאמר זה יתמקד ביצירותיהם של אמנים יהודים ופלסטינים היוצרים ומציגים בישראל וינסה באמצעות בחינתן של... More
Material Type: Open Journal-Article
Technical Format: PDF
Date Added to MERLOT: October 16, 2012
Date Modified in MERLOT: October 16, 2012
Author:
Send email to yael_g@staff.oranim.ac.il
Submitter: Meital Meital
Keywords: אמנות לאומית, ציורי נוף, אמנות פוליטית, מאו"ר, אמנות פלסטינית, לאומיות, אמנות ישראלית, מאור, maor, ייצוגי נוף

Details

 • Reviewed by members of Editorial board for inclusion in MERLOT.
  Editor Review (not reviewed)
 • User Rating (not rated)
 • Comments (none)
 • Learning Exercises (none)
 • Personal Collections (none)
 • Accessibility Info (none)

About

Primary Audience: College General Ed, College Lower Division, Graduate School
Mobile Compatibility: Not specified at this time
Technical Requirements:
Language: Hebrew
Cost Involved: no
Source Code Available: no
Accessiblity Information Available: no
Creative Commons: no

Connections

QR Code for this Page

Browse in Categories

Discussion

Discussion for 'מפות נופיות' ושאלת הטריטוריה: דיון ביצירותיהם של אמנים עכשוויים יהודים ופלסטינים בישראל

Log in to participate in the discussions or Register if you are not already a MERLOT member.

Return to Top of Page