השפעתה של הסביבה הלימודית על תהליכי ויסות עצמי ומוטיבציה של תלמידים
Peer Review for material titled "השפעתה של הסביבה הלימודית על תהליכי ויסות עצמי ומוטיבציה של תלמידים"
User Rating for material titled "השפעתה של הסביבה הלימודית על תהליכי ויסות עצמי ומוטיבציה של תלמידים"
Member Comments for material titled "השפעתה של הסביבה הלימודית על תהליכי ויסות עצמי ומוטיבציה של תלמידים"
Personal Collections for material titled "השפעתה של הסביבה הלימודית על תהליכי ויסות עצמי ומוטיבציה של תלמידים"
Learning Exercises for material titled "השפעתה של הסביבה הלימודית על תהליכי ויסות עצמי ומוטיבציה של תלמידים"
Accessibility Info for material titled "השפעתה של הסביבה הלימודית על תהליכי ויסות עצמי ומוטיבציה של תלמידים"
Search all MERLOT
Click here to go to your profile
Select to go to your workspace
Click here to go to your Dashboard Report
Click here to go to your Content Builder
Click here to log out
Search Terms
Enter username
Enter password
Please give at least one keyword of at least three characters for the search to work with. The more keywords you give, the better the search will work for you.
select OK to launch help window
cancel help

MERLOT II
    

Search > Material Results >

השפעתה של הסביבה הלימודית על תהליכי ויסות עצמי ומוטיבציה של תלמידים

    

השפעתה של הסביבה הלימודית על תהליכי ויסות עצמי ומוטיבציה של תלמידים

Logo for השפעתה של הסביבה הלימודית על תהליכי ויסות עצמי ומוטיבציה של תלמידים
המאמר עוסק בויסות עצמי בלמידה ובגורמים המשפיעים עליו. ויסות עצמי הוא תהליך אקטיבי בו הלומד מציב לעצמו מטרות ומנסה לשלוט בקוגניציה, במוטיבציה, בהתנהגות ובסביבה שלו בהתאם למטרות שלו ולמשובים שהוא מקבל מהסביבה. מחקרים רבים עומדים על חשיבותו של הוויסות העצמי להישגים ולאיכות החיים של תלמידים ועל הקשר ההדוק בינו לבין תהליכים מוטיבציוניים. המאמר יבחן את חשיבותו של הוויסות העצמי ללמידה יעילה ומשמעותית, יעמוד על הקשר בין הוויסות העצמי לאוריינטציה המוטיבציונית של התלמיד ויתמקד בדרכים בהן סביבת הלמידה... More
Material Type: Open Journal-Article
Technical Format: PDF
Date Added to MERLOT: October 17, 2012
Date Modified in MERLOT: October 17, 2012
Author:
Send email to licht@012.net.il
Submitter: Meital Meital
Keywords: ויסות עצמי, סביבת למידה, מטרות הישג, סביבות למידה, ויסות עצמי של למידה, מאו"ר, מאור, maor, למידה, מוטיבציה בלמידה

Quality

 • Reviewed by members of Editorial board for inclusion in MERLOT.
  Editor Review (not reviewed)
 • User Rating (not rated)
 • Comments (none)
 • Learning Exercises (none)
 • Personal Collections (none)
 • Accessibility Info (none)

About

Primary Audience: College General Ed, College Lower Division, Graduate School
Mobile Compatibility: Not specified at this time
Technical Requirements:
Language: Hebrew
Cost Involved: no
Source Code Available: no
Accessiblity Information Available: no
Creative Commons: no

Connections

QR Code for this Page

Browse in Categories

Discussion

Discussion for השפעתה של הסביבה הלימודית על תהליכי ויסות עצמי ומוטיבציה של תלמידים

Log in to participate in the discussions or Register if you are not already a MERLOT member.

Return to Top of Page