בית ספר כמקום: חקירת החוויה הבית ספרית של תלמידים בגישה פנומנולוגית
Peer Review for material titled "בית ספר כמקום: חקירת החוויה הבית ספרית של תלמידים בגישה פנומנולוגית"
User Rating for material titled "בית ספר כמקום: חקירת החוויה הבית ספרית של תלמידים בגישה פנומנולוגית"
Member Comments for material titled "בית ספר כמקום: חקירת החוויה הבית ספרית של תלמידים בגישה פנומנולוגית"
Personal Collections for material titled "בית ספר כמקום: חקירת החוויה הבית ספרית של תלמידים בגישה פנומנולוגית"
Learning Exercises for material titled "בית ספר כמקום: חקירת החוויה הבית ספרית של תלמידים בגישה פנומנולוגית"
Accessibility Info for material titled "בית ספר כמקום: חקירת החוויה הבית ספרית של תלמידים בגישה פנומנולוגית"
Search all MERLOT
Click here to go to your profile
Select to go to your workspace
Click here to go to your Dashboard Report
Click here to go to your Content Builder
Click here to log out
Search Terms
Enter username
Enter password
Please give at least one keyword of at least three characters for the search to work with. The more keywords you give, the better the search will work for you.
select OK to launch help window
cancel help

MERLOT II
    

Search > Material Results >

בית ספר כמקום: חקירת החוויה הבית ספרית של תלמידים בגישה פנומנולוגית

    

בית ספר כמקום: חקירת החוויה הבית ספרית של תלמידים בגישה פנומנולוגית

Logo for בית ספר כמקום: חקירת החוויה הבית ספרית של תלמידים בגישה פנומנולוגית
המאמר מציג גישה לחקירה המתבוננת על בית ספר מנקודת מבט של הסביבה המרחבית. מטרת הגישה היא כפולה: ללמוד על טיבה של החוויה הבית ספרית של אנשים, ולגלות משמעויות שאנשים מייחסים לבית ספר. במסגרת הגישה, המשתתפים מתבקשים לתכנן בית ספר אידיאלי, ולייצג את התכנית באופן ויזואלי ומילולי. המאמר דן ברציונל שבבסיס גישת המחקר, מפרט את דרכי יישומה ומדגים אותן באמצעות ניתוח הצעה של תלמידה מבית ספר דמוקרטי בישראל. הפרק האחרון של המאמר דן בפוטנציאל המעשי והתיאורטי הטמון בגישת המחקר המוצעת.
Material Type: Open Journal-Article
Technical Format: PDF
Date Added to MERLOT: October 18, 2012
Date Modified in MERLOT: October 18, 2012
Author:
Send email to ayala_z@staff.oranim.ac.il
Submitter: Meital Meital
Keywords: פנומנולוגיה בחינוך, סביבת למידה, פנומנולוגיה, מטלת מיקום, סביבה מרחבית, גישת מחקר פנומנולוגית, מאו"ר, מאור, maor

Details

 • Reviewed by members of Editorial board for inclusion in MERLOT.
  Editor Review (not reviewed)
 • User Rating (not rated)
 • Comments (none)
 • Learning Exercises (none)
 • Personal Collections (none)
 • Accessibility Info (none)

About

Primary Audience: College General Ed, College Lower Division, Graduate School
Mobile Compatibility: Not specified at this time
Technical Requirements:
Language: Hebrew
Cost Involved: no
Source Code Available: no
Accessiblity Information Available: no
Creative Commons: no

Connections

QR Code for this Page

Browse in Categories

Discussion

Discussion for בית ספר כמקום: חקירת החוויה הבית ספרית של תלמידים בגישה פנומנולוגית

Log in to participate in the discussions or Register if you are not already a MERLOT member.

Return to Top of Page