למען גישה מערכתית במחקר: על הסיבתיות ותופעת התוצאות הסותרות במחקר
Peer Review for material titled "למען גישה מערכתית במחקר: על הסיבתיות ותופעת התוצאות הסותרות במחקר"
User Rating for material titled "למען גישה מערכתית במחקר: על הסיבתיות ותופעת התוצאות הסותרות במחקר"
Member Comments for material titled "למען גישה מערכתית במחקר: על הסיבתיות ותופעת התוצאות הסותרות במחקר"
Personal Collections for material titled "למען גישה מערכתית במחקר: על הסיבתיות ותופעת התוצאות הסותרות במחקר"
Learning Exercises for material titled "למען גישה מערכתית במחקר: על הסיבתיות ותופעת התוצאות הסותרות במחקר"
Accessibility Info for material titled "למען גישה מערכתית במחקר: על הסיבתיות ותופעת התוצאות הסותרות במחקר"
Search all MERLOT
Click here to go to your profile
Select to go to your workspace
Click here to go to your Dashboard Report
Click here to go to your Content Builder
Click here to log out
Search Terms
Enter username
Enter password
Please give at least one keyword of at least three characters for the search to work with. The more keywords you give, the better the search will work for you.
select OK to launch help window
cancel help

MERLOT II
    

Search > Material Results >

למען גישה מערכתית במחקר: על הסיבתיות ותופעת התוצאות הסותרות במחקר

    

למען גישה מערכתית במחקר: על הסיבתיות ותופעת התוצאות הסותרות במחקר

Logo for למען גישה מערכתית במחקר: על הסיבתיות ותופעת התוצאות הסותרות במחקר
המאמר מנתח באופן ביקורתי את גישות המחקר הניסוייות שמתיימרות לבדוק קשרים סיבתיים בין גורמים. הניתוח בנוי על הגישה המערכתית שמניחה שהתופעות מתרחשות בתוך מערכת של גורמים ולא כתוצאה מהשפעה סיבתית. המאמר מציע כי תופעת התוצאות הסותרות במדעי החברה והרפואה היא תופעת לוואי לגישות הרדוקציוניסטיות ומבהיר שהשפעת גורם א' על ב' תלויה בנוכחות או בהיעדר גורמים אחרים. בנוסף, המאמר מדגיש את חשיבות האינטראקציה בין הגורמים וקורא לאימוץ גישה מערכתית בהבנת תוצאות המחקר המצטברות. המאמר טוען כי חקר השאלות על סיבתיות... More
Material Type: Open Journal-Article
Technical Format: PDF
Date Added to MERLOT: November 11, 2012
Date Modified in MERLOT: November 11, 2012
Author:
Send email to psy@marwandwairy.com
Submitter: Meital Meital
Keywords: שיטות מחקר, אינטראקציה בין משתנים, רדוקציוניזם, תוצאות סותרות במחקר, מאו"ר, maor, מאור, מנגנון סיבתיות

Details

 • Reviewed by members of Editorial board for inclusion in MERLOT.
  Editor Review
  Useful material in MERLOT
  avg: 3 rating
 • User Rating (not rated)
 • Comments (none)
 • Learning Exercises (none)
 • Personal Collections (none)
 • Accessibility Info (none)

About

Primary Audience: College General Ed, College Lower Division, Graduate School
Mobile Compatibility: Not specified at this time
Technical Requirements:
Language: Hebrew
Cost Involved: no
Source Code Available: no
Accessiblity Information Available: no
Creative Commons: no

Connections

QR Code for this Page

Browse in Categories

Discussion

Discussion for למען גישה מערכתית במחקר: על הסיבתיות ותופעת התוצאות הסותרות במחקר

Log in to participate in the discussions or Register if you are not already a MERLOT member.

Return to Top of Page