על עמימות הביטוי האמנותי, 'דרגת האפס' כגבול והצדקת 'ציר ההבנה'
Peer Review for material titled "על עמימות הביטוי האמנותי, 'דרגת האפס' כגבול והצדקת 'ציר ההבנה'"
User Rating for material titled "על עמימות הביטוי האמנותי, 'דרגת האפס' כגבול והצדקת 'ציר ההבנה'"
Member Comments for material titled "על עמימות הביטוי האמנותי, 'דרגת האפס' כגבול והצדקת 'ציר ההבנה'"
Personal Collections for material titled "על עמימות הביטוי האמנותי, 'דרגת האפס' כגבול והצדקת 'ציר ההבנה'"
Learning Exercises for material titled "על עמימות הביטוי האמנותי, 'דרגת האפס' כגבול והצדקת 'ציר ההבנה'"
Accessibility Info for material titled "על עמימות הביטוי האמנותי, 'דרגת האפס' כגבול והצדקת 'ציר ההבנה'"
Search all MERLOT
Click here to go to your profile
Select to go to your workspace
Click here to go to your Dashboard Report
Click here to go to your Content Builder
Click here to log out
Search Terms
Enter username
Enter password
Please give at least one keyword of at least three characters for the search to work with. The more keywords you give, the better the search will work for you.
select OK to launch help window
cancel help

MERLOT II
    

Search > Material Results >

על עמימות הביטוי האמנותי, 'דרגת האפס' כגבול והצדקת 'ציר ההבנה'

    

על עמימות הביטוי האמנותי, 'דרגת האפס' כגבול והצדקת 'ציר ההבנה'

Logo for על עמימות הביטוי האמנותי, 'דרגת האפס' כגבול והצדקת 'ציר ההבנה'
המאמר טוען כי מבחינה סמנטית, יצירת האמנות ממוקמת בתווך שבין המשמעות הברורה לחוסר המשמעות. בעקבות כך כותב המאמר מציע 'ציר הבנה', המסמן את ביטויי האמנות ברי ההבנה החד משמעית מחד, ואת הביטויים חסרי הפשר מאידך. לטענת הכותב, 'ציר ההבנה' מאפשר התמקדות בשאלה: איך להסביר את הפער בין הטענה שמעשה האמנות נרקם בתווך שבין מקום הברור למקום הלא-ברור על 'ציר ההבנה', בשעה שיש מי שטוען שמקום ההירקמות הינו בקצה הלא-ברור של הציר. בתוך כך, המאמר מתייחס גם למושג 'דרגת האפס' של הסמיולוג ומבקר התרבות רולאן בארת.
Material Type: Open Journal-Article
Technical Format: PDF
Date Added to MERLOT: November 14, 2012
Date Modified in MERLOT: November 14, 2012
Author:
Send email to hovav-r@zahav.net.il
Submitter: Meital Meital
Keywords: דרגת האפס, ביקורת אמנות, מאו"ר, ניתוח אמנות, ביטויים אמנותיים, maor, מאור, אמנות וסמיוטיקה

Details

 • Reviewed by members of Editorial board for inclusion in MERLOT.
  Editor Review (not reviewed)
 • User Rating (not rated)
 • Comments (none)
 • Learning Exercises (none)
 • Personal Collections (none)
 • Accessibility Info (none)

About

Primary Audience: College General Ed, College Lower Division, Graduate School
Mobile Compatibility: Not specified at this time
Technical Requirements:
Language: Hebrew
Cost Involved: no
Source Code Available: no
Accessiblity Information Available: no
Creative Commons: no

Connections

QR Code for this Page

Browse in Categories

Discussion

Discussion for על עמימות הביטוי האמנותי, 'דרגת האפס' כגבול והצדקת 'ציר ההבנה'

Log in to participate in the discussions or Register if you are not already a MERLOT member.

Return to Top of Page