שאלת הגבולות בהגירה: על טרנס-לאומיות, קשרים חברתיים וזהות בקרב ישראלים החיים באירופה
Peer Review for material titled "שאלת הגבולות בהגירה: על טרנס-לאומיות, קשרים חברתיים וזהות בקרב ישראלים החיים באירופה"
User Rating for material titled "שאלת הגבולות בהגירה: על טרנס-לאומיות, קשרים חברתיים וזהות בקרב ישראלים החיים באירופה"
Member Comments for material titled "שאלת הגבולות בהגירה: על טרנס-לאומיות, קשרים חברתיים וזהות בקרב ישראלים החיים באירופה"
Personal Collections for material titled "שאלת הגבולות בהגירה: על טרנס-לאומיות, קשרים חברתיים וזהות בקרב ישראלים החיים באירופה"
Learning Exercises for material titled "שאלת הגבולות בהגירה: על טרנס-לאומיות, קשרים חברתיים וזהות בקרב ישראלים החיים באירופה"
Accessibility Info for material titled "שאלת הגבולות בהגירה: על טרנס-לאומיות, קשרים חברתיים וזהות בקרב ישראלים החיים באירופה"
Search all MERLOT
Click here to go to your profile
Select to go to your workspace
Click here to go to your Dashboard Report
Click here to go to your Content Builder
Click here to log out
Search Terms
Enter username
Enter password
Please give at least one keyword of at least three characters for the search to work with. The more keywords you give, the better the search will work for you.
select OK to launch help window
cancel help

MERLOT II
    

Search > Material Results >

שאלת הגבולות בהגירה: על טרנס-לאומיות, קשרים חברתיים וזהות בקרב ישראלים החיים באירופה

    

שאלת הגבולות בהגירה: על טרנס-לאומיות, קשרים חברתיים וזהות בקרב ישראלים החיים באירופה

Logo for שאלת הגבולות בהגירה: על טרנס-לאומיות, קשרים חברתיים וזהות בקרב ישראלים החיים באירופה
חצייתם של גבולות הינה תופעה מוכרת בקרב מהגרים גלובליים - וולונטריים בני זמננו. מהגרים אלה, וישראלים בכללם, יכולים לשמר קשרים כלכליים, חברתיים ותרבותיים במספר מרחבים גיאוגרפיים בו זמנית. יחד עם זאת עוצמת הקשרים הטרנס-לאומיים אינה זהה בקרב המהגרים הללו. כאשר מדובר במהגרים ישראלים באירופה, שמירת קשרים טרנס-לאומיים חברתיים ותרבותיים מאפיינת בעיקר את בני הדור הראשון, בעוד צאצאיהם כבר נטועים יותר בחברה המארחת. שאלת המחקר המרכזית עסקה בקשרים חברתיים וזהות אתנית של ישראלים בני דור ראשון בהשוואה... More
Material Type: Open Journal-Article
Technical Format: PDF
Date Added to MERLOT: November 18, 2012
Date Modified in MERLOT: November 18, 2012
Author:
Send email to lilah_l@staff.oranim.ac.il
Submitter: Meital Meital
Keywords: הגירה, מהגרים ישראלים, מאו"ר, טרנס-לאומיות, מהגרים גלובליים, זהות אתנית, זהות יהודית בחו"ל, מאור, maor, זהות ואתניות

Details

 • Reviewed by members of Editorial board for inclusion in MERLOT.
  Editor Review (not reviewed)
 • User Rating (not rated)
 • Comments (none)
 • Learning Exercises (none)
 • Personal Collections (none)
 • Accessibility Info (none)

About

Primary Audience: College General Ed, College Lower Division, Graduate School
Mobile Compatibility: Not specified at this time
Technical Requirements:
Language: Hebrew
Cost Involved: no
Source Code Available: no
Accessiblity Information Available: no
Creative Commons: no

Connections

QR Code for this Page

Browse in Categories

Discussion

Discussion for שאלת הגבולות בהגירה: על טרנס-לאומיות, קשרים חברתיים וזהות בקרב ישראלים החיים באירופה

Log in to participate in the discussions or Register if you are not already a MERLOT member.

Return to Top of Page