מחקר פעולה במרכז הלמידה "מעיין" - המרכז למשאבים ייעוץ והכוונה
Peer Review for material titled "מחקר פעולה במרכז הלמידה "מעיין" - המרכז למשאבים ייעוץ והכוונה"
User Rating for material titled "מחקר פעולה במרכז הלמידה "מעיין" - המרכז למשאבים ייעוץ והכוונה"
Member Comments for material titled "מחקר פעולה במרכז הלמידה "מעיין" - המרכז למשאבים ייעוץ והכוונה"
Bookmark Collections for material titled "מחקר פעולה במרכז הלמידה "מעיין" - המרכז למשאבים ייעוץ והכוונה"
Course ePortfolios for material titled "מחקר פעולה במרכז הלמידה "מעיין" - המרכז למשאבים ייעוץ והכוונה"
Learning Exercises for material titled "מחקר פעולה במרכז הלמידה "מעיין" - המרכז למשאבים ייעוץ והכוונה"
Accessibility Info for material titled "מחקר פעולה במרכז הלמידה "מעיין" - המרכז למשאבים ייעוץ והכוונה"
Please enter a Bookmark title
Please limit Bookmark title to 65 characters
Please enter a description
Please limit Bookmark title to 4000 characters
A Bookmark with this title already existed.
Please limit a note about this material to 2048 characters
Search all MERLOT
Select to go to your profile
Select to go to your workspace
Select to go to your Dashboard Report
Select to go to your Content Builder
Select to log out
Search Terms
Enter username
Enter password
Please give at least one keyword of at least three characters for the search to work with. The more keywords you give, the better the search will work for you.
select OK to launch help window
cancel help

MERLOT II
    

Search > Material Results >

מחקר פעולה במרכז הלמידה "מעיין" - המרכז למשאבים ייעוץ והכוונה

    

מחקר פעולה במרכז הלמידה "מעיין" - המרכז למשאבים ייעוץ והכוונה

Logo for מחקר פעולה במרכז הלמידה "מעיין" - המרכז למשאבים ייעוץ והכוונה
סיכום ותוצאות מחקר-פעולה במרכז הלמידה "מעיין", המרכז למשאבים ייעוץ והכוונה, במכללת אורנים. המחקר תוכנן כמחקר הערכה מעצבת, במטרה להעריך תהליך מיזוג ושינוי של מספר מוקדי משאבים, ייעוץ והכוונה במכללה, על מנת לתרום לשיפור פעילותו של מרכז מעיין ולהפיק ידע תיאורטי על דרכי למידה של סטודנטים ועל חולשות ונקודות חוזק של דרכי הנחיה והוראה במכללה. המאמר פורסם בכתב העת "דברים" של מכללת אורנים.
Material Type: Open Journal-Article
Technical Format: PDF
Date Added to MERLOT: November 21, 2012
Date Modified in MERLOT: March 31, 2014
Authors:
Send email to nurit@saar.org.il
Send email to sara_k@staff.oranim.ac.il
Submitter: Meital Meital
Keywords: הדרכת סטודנטים, תכנון מחקר פעולה, מרכזי למידה, הערכת מרכזי למידה, מרכז למידה, מאו"ר, מרכז משאבים, מאור, maor

Quality

 • Reviewed by members of Editorial board for inclusion in MERLOT.
  Editor Review (not reviewed)
 • User Rating (not rated)
 • Comments (none)
 • Learning Exercises (none)
 • Bookmark Collections (none)
 • Course ePortfolios (none)
 • Accessibility Info (none)

 • Rate this material
 • Create a learning exercise
 • Add accessibility information
 • Pick a Bookmark Collection or Course ePortfolio to put this material in or scroll to the bottom to create a new Bookmark Collection
  Name the Bookmark Collection to represent the materials you will add
  Describe the Bookmark Collection so other MERLOT users will know what it contains and if it has value for their work or teaching. Other users can copy your Bookmark Collection to their own profile and modify it to save time
  Edit the information about the material in this {0}
  Submitting Bookmarks...

About

Primary Audience: College General Ed, College Lower Division, Graduate School
Mobile Compatibility: Not specified at this time
Technical Requirements: <span> </span>
Language: Hebrew
Cost Involved: no
Source Code Available: no
Accessiblity Information Available: no
Creative Commons: no

Connections

QR Code for this Page

Users who viewed this material also viewed...

Discussion

Discussion for מחקר פעולה במרכז הלמידה "מעיין" - המרכז למשאבים ייעוץ והכוונה

Log in to participate in the discussions or Register if you are not already a MERLOT member.

Return to Top of Page