"הסיפורים שמספרים כמוהם כמקומות" קריאה ביצירה "בן החולות" מאת טאהר בן ג'לון
Peer Review for material titled ""הסיפורים שמספרים כמוהם כמקומות" קריאה ביצירה "בן החולות" מאת טאהר בן ג'לון"
User Rating for material titled ""הסיפורים שמספרים כמוהם כמקומות" קריאה ביצירה "בן החולות" מאת טאהר בן ג'לון"
Member Comments for material titled ""הסיפורים שמספרים כמוהם כמקומות" קריאה ביצירה "בן החולות" מאת טאהר בן ג'לון"
Personal Collections for material titled ""הסיפורים שמספרים כמוהם כמקומות" קריאה ביצירה "בן החולות" מאת טאהר בן ג'לון"
Learning Exercises for material titled ""הסיפורים שמספרים כמוהם כמקומות" קריאה ביצירה "בן החולות" מאת טאהר בן ג'לון"
Accessibility Info for material titled ""הסיפורים שמספרים כמוהם כמקומות" קריאה ביצירה "בן החולות" מאת טאהר בן ג'לון"
Search all MERLOT
Click here to go to your profile
Select to go to your workspace
Click here to go to your Dashboard Report
Click here to go to your Content Builder
Click here to log out
Search Terms
Enter username
Enter password
Please give at least one keyword of at least three characters for the search to work with. The more keywords you give, the better the search will work for you.
select OK to launch help window
cancel help

MERLOT II
    

Search > Material Results >

"הסיפורים שמספרים כמוהם כמקומות" קריאה ביצירה "בן החולות" מאת טאהר בן ג'לון

    

"הסיפורים שמספרים כמוהם כמקומות" קריאה ביצירה "בן החולות" מאת טאהר בן ג'לון

Logo for
סיכום וניתוח הרומן "בן החולות" אשר נכתב על-ידי טאהר בן-ג'לון ב-1985. המאמר טוען כי מורכבות הרומן נובעת מארכיטקטורה ספרותית מיוחדת דרכה מסופרת העלילה. הסיפור מסופר מפי כמה וכמה מספרים ומשוחח עם טקסטים שונים מהעולם המערבי והמזרחי גם יחד. המאמר בוחן את מוטיב הבית (המבנה) ברומן ואת זיקותיו למישורי המשמעות השונים שברומן: המגדרי, הפוליטי-לאומי (פוסט-קולוניאלי) והארספואטי. המאמר מציג את הזיקה בין הדימוי לבין עולמו של הסופר שהוא מוסלמי יליד מרוקו, חי בצרפת וכותב בצרפתית. המאמר לקוח מכתב העת "דברים" של... More
Material Type: Open Journal-Article
Technical Format: PDF
Date Added to MERLOT: November 22, 2012
Date Modified in MERLOT: June 09, 2014
Author:
Submitter: Meital Meital
Keywords: זהויות בספרות, זהות בספרות, טאהר בן-ג'לון, מאו"ר, ספרות פוסט קולוניאלית, מאור, maor, זהות ואתניות, ספרות פוליטית

Quality

 • Reviewed by members of Editorial board for inclusion in MERLOT.
  Editor Review (not reviewed)
 • User Rating (not rated)
 • Comments (none)
 • Learning Exercises (none)
 • Personal Collections (none)
 • Accessibility Info (none)

About

Primary Audience: College General Ed, College Lower Division, Graduate School
Mobile Compatibility: Not specified at this time
Technical Requirements:
Language: Hebrew
Cost Involved: no
Source Code Available: no
Accessiblity Information Available: no
Creative Commons: no

Connections

QR Code for this Page

Browse in Categories

Discussion

Discussion for "הסיפורים שמספרים כמוהם כמקומות" קריאה ביצירה "בן החולות" מאת טאהר בן ג'לון

Log in to participate in the discussions or Register if you are not already a MERLOT member.

Return to Top of Page