הרחבה וצמצום של "אזור הספק" בעבודותיה של רותי הלביץ כהן- הקשר בין תהליכי היצירה של עבודתי לסביבה הפרטית והפוליטית שלי
Peer Review for material titled "הרחבה וצמצום של "אזור הספק" בעבודותיה של רותי הלביץ כהן- הקשר בין תהליכי היצירה של עבודתי לסביבה הפרטית והפוליטית שלי"
User Rating for material titled "הרחבה וצמצום של "אזור הספק" בעבודותיה של רותי הלביץ כהן- הקשר בין תהליכי היצירה של עבודתי לסביבה הפרטית והפוליטית שלי"
Member Comments for material titled "הרחבה וצמצום של "אזור הספק" בעבודותיה של רותי הלביץ כהן- הקשר בין תהליכי היצירה של עבודתי לסביבה הפרטית והפוליטית שלי"
Personal Collections for material titled "הרחבה וצמצום של "אזור הספק" בעבודותיה של רותי הלביץ כהן- הקשר בין תהליכי היצירה של עבודתי לסביבה הפרטית והפוליטית שלי"
Learning Exercises for material titled "הרחבה וצמצום של "אזור הספק" בעבודותיה של רותי הלביץ כהן- הקשר בין תהליכי היצירה של עבודתי לסביבה הפרטית והפוליטית שלי"
Accessibility Info for material titled "הרחבה וצמצום של "אזור הספק" בעבודותיה של רותי הלביץ כהן- הקשר בין תהליכי היצירה של עבודתי לסביבה הפרטית והפוליטית שלי"
Search all MERLOT
Click here to go to your profile
Select to go to your workspace
Click here to go to your Dashboard Report
Click here to go to your Content Builder
Click here to log out
Search Terms
Enter username
Enter password
Please give at least one keyword of at least three characters for the search to work with. The more keywords you give, the better the search will work for you.
select OK to launch help window
cancel help

MERLOT II
    

Search > Material Results >

הרחבה וצמצום של "אזור הספק" בעבודותיה של רותי הלביץ כהן- הקשר בין תהליכי היצירה של עבודתי לסביבה הפרטית והפוליטית שלי

    

הרחבה וצמצום של "אזור הספק" בעבודותיה של רותי הלביץ כהן- הקשר בין תהליכי היצירה של עבודתי לסביבה הפרטית והפוליטית שלי

Logo for הרחבה וצמצום של
המאמר, הלקוח מכתב העת "דברים" של מכללת אורנים, עוסק בתפקידו המכונן של הספק באמנות בהקשריה השונים ובעבודתה של רותי הלביץ כהן כמקרה מבחן, ועל האינטראקציה בין הקהל ויצירת האמנות. במאמר טוענת הכותבת כי לספק מקום מכריע בפעולה האמנותית באשר היא, במקורה, בהתהוותה ובאינטראקציה שלה עם הצופה. המאמר נשען על ניתוח בדיעבד של חוויות האמנית ותומך בניתוח התיאורטי על-ידי דוגמאות מתוך התנסויות בסביבה האמנותית במרחב הפרטי והציבורי.
Material Type: Open Journal-Article
Technical Format: PDF
Date Added to MERLOT: November 25, 2012
Date Modified in MERLOT: November 25, 2012
Author:
Submitter: Meital Meital
Keywords: מאור, maor, אמנות ואי וודאות, מאו"ר, אזור הספק

Details

 • Reviewed by members of Editorial board for inclusion in MERLOT.
  Editor Review (not reviewed)
 • User Rating (not rated)
 • Comments (none)
 • Learning Exercises (none)
 • Personal Collections (none)
 • Accessibility Info (none)

About

Primary Audience: College General Ed, College Lower Division, Graduate School
Mobile Compatibility: Not specified at this time
Technical Requirements:
Language: Hebrew
Cost Involved: no
Source Code Available: no
Accessiblity Information Available: no
Creative Commons: no

Connections

QR Code for this Page

Browse in Categories

Discussion

Discussion for הרחבה וצמצום של "אזור הספק" בעבודותיה של רותי הלביץ כהן- הקשר בין תהליכי היצירה של עבודתי לסביבה הפרטית והפוליטית שלי

Log in to participate in the discussions or Register if you are not already a MERLOT member.

Return to Top of Page