המדיקליזציה של האימהות: יחסים אתניים וחינוך אימהות מזרחיות לטיפול 'היגייני' בתינוק בתקופת המנדט
Peer Review for material titled "המדיקליזציה של האימהות: יחסים אתניים וחינוך אימהות מזרחיות לטיפול 'היגייני' בתינוק בתקופת המנדט"
User Rating for material titled "המדיקליזציה של האימהות: יחסים אתניים וחינוך אימהות מזרחיות לטיפול 'היגייני' בתינוק בתקופת המנדט"
Member Comments for material titled "המדיקליזציה של האימהות: יחסים אתניים וחינוך אימהות מזרחיות לטיפול 'היגייני' בתינוק בתקופת המנדט"
Personal Collections for material titled "המדיקליזציה של האימהות: יחסים אתניים וחינוך אימהות מזרחיות לטיפול 'היגייני' בתינוק בתקופת המנדט"
Learning Exercises for material titled "המדיקליזציה של האימהות: יחסים אתניים וחינוך אימהות מזרחיות לטיפול 'היגייני' בתינוק בתקופת המנדט"
Accessibility Info for material titled "המדיקליזציה של האימהות: יחסים אתניים וחינוך אימהות מזרחיות לטיפול 'היגייני' בתינוק בתקופת המנדט"
Search all MERLOT
Click here to go to your profile
Select to go to your workspace
Click here to go to your Dashboard Report
Click here to go to your Content Builder
Click here to log out
Search Terms
Enter username
Enter password
Please give at least one keyword of at least three characters for the search to work with. The more keywords you give, the better the search will work for you.
select OK to launch help window
cancel help

MERLOT II
    

Search > Material Results >

המדיקליזציה של האימהות: יחסים אתניים וחינוך אימהות מזרחיות לטיפול 'היגייני' בתינוק בתקופת המנדט

    

המדיקליזציה של האימהות: יחסים אתניים וחינוך אימהות מזרחיות לטיפול 'היגייני' בתינוק בתקופת המנדט

Logo for המדיקליזציה של האימהות: יחסים אתניים וחינוך אימהות מזרחיות לטיפול 'היגייני' בתינוק בתקופת המנדט
המאמר עוסק ב"מדיקליזציה" של האימהות: התהליך בו ההיריון, הלידה והטיפול בילדים נעשו מושא להסדרה 'מדעית' של הממסד הרפואי. המאמר סוקר את מאפייניו של התהליך ואת השלכותיו על נשים באופן כללי, התפתחותה של רשת התחנות לאם ולילד בארץ ישראל ובייחוד את הרשת שייסדה 'הסתדרות רפואית הדסה', ואת הבניית 'טיפוסי האימהות' בשיח הרפואי. כותבת המאמר טוענת כי בקרב האימהות המזרחיות במיוחד היה התהליך כרוך לא רק בהנחלת דגמים של התנהגות וטיפול בילדים, אלא גם בניסיון לעצב מחדש את אופיין של הנשים וכן את מבנה היחסים בתוך... More
Material Type: Open Journal-Article
Technical Format: PDF
Date Added to MERLOT: December 04, 2012
Date Modified in MERLOT: December 04, 2012
Author:
Submitter: Meital Meital
Keywords: הסתדרות רפואית הדסה, הורות, אתניות, אימהות, מאו"ר, היסטוריה של סיעוד, היסטוריה של ארץ ישראל, maor, אמהות

Details

 • Reviewed by members of Editorial board for inclusion in MERLOT.
  Editor Review (not reviewed)
 • User Rating (not rated)
 • Comments (none)
 • Learning Exercises (none)
 • Personal Collections (none)
 • Accessibility Info (none)

About

Primary Audience: College General Ed, College Lower Division, College Upper Division, Graduate School
Mobile Compatibility: Not specified at this time
Technical Requirements:  
Language: Hebrew
Cost Involved: no
Source Code Available: no
Accessiblity Information Available: no
Creative Commons: no

Connections

QR Code for this Page

Browse in Categories

Discussion

Discussion for המדיקליזציה של האימהות: יחסים אתניים וחינוך אימהות מזרחיות לטיפול 'היגייני' בתינוק בתקופת המנדט

Log in to participate in the discussions or Register if you are not already a MERLOT member.

Return to Top of Page