בין 'חוק הטבע' ל'דין התנועה': אימהות ואל-אימהות בחברה הציונית בארץ-ישראל (1920-1945)
Peer Review for material titled "בין 'חוק הטבע' ל'דין התנועה': אימהות ואל-אימהות בחברה הציונית בארץ-ישראל (1920-1945)"
User Rating for material titled "בין 'חוק הטבע' ל'דין התנועה': אימהות ואל-אימהות בחברה הציונית בארץ-ישראל (1920-1945)"
Member Comments for material titled "בין 'חוק הטבע' ל'דין התנועה': אימהות ואל-אימהות בחברה הציונית בארץ-ישראל (1920-1945)"
Personal Collections for material titled "בין 'חוק הטבע' ל'דין התנועה': אימהות ואל-אימהות בחברה הציונית בארץ-ישראל (1920-1945)"
Learning Exercises for material titled "בין 'חוק הטבע' ל'דין התנועה': אימהות ואל-אימהות בחברה הציונית בארץ-ישראל (1920-1945)"
Accessibility Info for material titled "בין 'חוק הטבע' ל'דין התנועה': אימהות ואל-אימהות בחברה הציונית בארץ-ישראל (1920-1945)"
Search all MERLOT
Click here to go to your profile
Select to go to your workspace
Click here to go to your Dashboard Report
Click here to go to your Content Builder
Click here to log out
Search Terms
Enter username
Enter password
Please give at least one keyword of at least three characters for the search to work with. The more keywords you give, the better the search will work for you.
select OK to launch help window
cancel help

MERLOT II
    

Search > Material Results >

בין 'חוק הטבע' ל'דין התנועה': אימהות ואל-אימהות בחברה הציונית בארץ-ישראל (1920-1945)

    

בין 'חוק הטבע' ל'דין התנועה': אימהות ואל-אימהות בחברה הציונית בארץ-ישראל (1920-1945)

Logo for בין 'חוק הטבע' ל'דין התנועה': אימהות ואל-אימהות בחברה הציונית בארץ-ישראל (1920-1945)
תיאור: המאמר עוסק במוסד האימהות על ביטוייה הסמליים והמעשיים כמו שנתפסו בחברה הציונית ובעיני נשים מן השורה בארץ ישראל בחציה הראשון של המאה העשרים. המאמר מנתח את תפיסת האמהות על בסיס מגדר, מעמד ומוצא, בין השאר באמצעות תנועת הפועלות וארגון 'אמהות עובדות במשק ביתן'.המאמר גורס כי לאימהות תפקיד מרכזי בתהליכים של בינוי אומה, ולה משמעות לאומית ולא רק פרטית. מצד אחד, האם נחשבה חוליה חשובה שתגשים את שאיפות הממסד הציוני לברוא חברה חדשה ובריאה בארץ ישראל. מצד שני, מן האם נדרש הרבה יותר מאשר האב. האם הציונית... More
Material Type: Reference Material
Date Added to MERLOT: January 12, 2013
Date Modified in MERLOT: January 12, 2013
Author:
Submitter: Daniel Veyde
Keywords: מאור, maor, מאו"ר

Details

 • Reviewed by members of Editorial board for inclusion in MERLOT.
  Editor Review (not reviewed)
 • User Rating (not rated)
 • Comments (none)
 • Learning Exercises (none)
 • Personal Collections (none)
 • Accessibility Info (none)

About

Primary Audience:
Mobile Compatibility: Not specified at this time
Technical Requirements:
Language: Hebrew
Cost Involved: unsure
Source Code Available: unsure
Accessiblity Information Available: unsure
Creative Commons: unsure

Connections

QR Code for this Page

Browse in Categories

Discussion

Discussion for בין 'חוק הטבע' ל'דין התנועה': אימהות ואל-אימהות בחברה הציונית בארץ-ישראל (1920-1945)

Log in to participate in the discussions or Register if you are not already a MERLOT member.

Return to Top of Page