"נשים בטוגה של גבר": נתיב השתלבותן של נשים בפרופסיה המשפטית בארץ-ישראל ובמדינת-ישראל
Peer Review for material titled ""נשים בטוגה של גבר": נתיב השתלבותן של נשים בפרופסיה המשפטית בארץ-ישראל ובמדינת-ישראל"
User Rating for material titled ""נשים בטוגה של גבר": נתיב השתלבותן של נשים בפרופסיה המשפטית בארץ-ישראל ובמדינת-ישראל"
Member Comments for material titled ""נשים בטוגה של גבר": נתיב השתלבותן של נשים בפרופסיה המשפטית בארץ-ישראל ובמדינת-ישראל"
Personal Collections for material titled ""נשים בטוגה של גבר": נתיב השתלבותן של נשים בפרופסיה המשפטית בארץ-ישראל ובמדינת-ישראל"
Learning Exercises for material titled ""נשים בטוגה של גבר": נתיב השתלבותן של נשים בפרופסיה המשפטית בארץ-ישראל ובמדינת-ישראל"
Accessibility Info for material titled ""נשים בטוגה של גבר": נתיב השתלבותן של נשים בפרופסיה המשפטית בארץ-ישראל ובמדינת-ישראל"
Search all MERLOT
Click here to go to your profile
Select to go to your workspace
Click here to go to your Dashboard Report
Click here to go to your Content Builder
Click here to log out
Search Terms
Enter username
Enter password
Please give at least one keyword of at least three characters for the search to work with. The more keywords you give, the better the search will work for you.
select OK to launch help window
cancel help

MERLOT II
    

Search > Material Results >

"נשים בטוגה של גבר": נתיב השתלבותן של נשים בפרופסיה המשפטית בארץ-ישראל ובמדינת-ישראל

    

"נשים בטוגה של גבר": נתיב השתלבותן של נשים בפרופסיה המשפטית בארץ-ישראל ובמדינת-ישראל

Logo for
המאמר עוסק בהשתלבותן של נשים בפרופסיה המשפטית בארץ ישראל ובמדינת ישראל, החל מ-1918 ועד לשנותיה הראשונות של מדינת ישראל. המאמר בוחן, בין השאר, מאפיינים הקשורים בעורכות הדין הראשונות, דוגמת ארצות מוצאן והמקומות שרכשו בהם את השכלתן המשפטית; היותן נשים עורכות דין בעולם של גברים: התמודדותן של עורכות הדין הראשונות עם ניהול קריירה ומשפחה; סקירת המניעים לבחירה בתחום המשפט; שימור שם הנעורים בקרב אחדות מעורכות הדין; והתנהלותן המקצועית. המאמר לקוח מתוך קובץ המאמרים השישי בסדרת הנושא של כתב העת עיונים... More
Material Type: Open Journal-Article
Technical Format: PDF
Date Added to MERLOT: August 11, 2013
Date Modified in MERLOT: August 11, 2013
Author:
Submitter: Meital Meital
Keywords: משפט ומגדר, נשים במנדט, מאו"ר, מגדר והיסטוריה, maor, נשים במשפט, מאור, עורכות דין בארץ ישראל

Details

 • Reviewed by members of Editorial board for inclusion in MERLOT.
  Editor Review (not reviewed)
 • User Rating (not rated)
 • Comments (none)
 • Learning Exercises (none)
 • Personal Collections (none)
 • Accessibility Info (none)

About

Primary Audience: College General Ed, College Lower Division, Graduate School
Mobile Compatibility: Not specified at this time
Technical Requirements:
Language: Hebrew
Cost Involved: no
Source Code Available: no
Accessiblity Information Available: no
Creative Commons: no

Connections

QR Code for this Page

Browse in Categories

Discussion

Discussion for "נשים בטוגה של גבר": נתיב השתלבותן של נשים בפרופסיה המשפטית בארץ-ישראל ובמדינת-ישראל

Log in to participate in the discussions or Register if you are not already a MERLOT member.

Return to Top of Page