מגדר ובריאות נפש בחברה היישובית ובעשור הראשון של המדינה
Peer Review for material titled "מגדר ובריאות נפש בחברה היישובית ובעשור הראשון של המדינה"
User Rating for material titled "מגדר ובריאות נפש בחברה היישובית ובעשור הראשון של המדינה"
Member Comments for material titled "מגדר ובריאות נפש בחברה היישובית ובעשור הראשון של המדינה"
Personal Collections for material titled "מגדר ובריאות נפש בחברה היישובית ובעשור הראשון של המדינה"
Learning Exercises for material titled "מגדר ובריאות נפש בחברה היישובית ובעשור הראשון של המדינה"
Accessibility Info for material titled "מגדר ובריאות נפש בחברה היישובית ובעשור הראשון של המדינה"
Search all MERLOT
Click here to go to your profile
Select to go to your workspace
Click here to go to your Dashboard Report
Click here to go to your Content Builder
Click here to log out
Search Terms
Enter username
Enter password
Please give at least one keyword of at least three characters for the search to work with. The more keywords you give, the better the search will work for you.
select OK to launch help window
cancel help

MERLOT II
    

Search > Material Results >

מגדר ובריאות נפש בחברה היישובית ובעשור הראשון של המדינה

    

מגדר ובריאות נפש בחברה היישובית ובעשור הראשון של המדינה

Logo for מגדר ובריאות נפש בחברה היישובית ובעשור הראשון של המדינה
המאמר מנתח את הקשר בין הפן המגדרי כמו שבא לידי ביטוי ביישוב בתקופת המנדט והעשור הראשון של מדינת ישראל, ובין היחס למחלות נפש כמו שבא לידי ביטוי בטיפולים פסיכיאטריים וביחס לחולי נפש עבריינים או מחוסרי בית. במאמר טוענים החוקרים  כי אבחון הפרטים כנורמלים או חולי נפש, והתנהגויות כגון רגזנות, עקשנות, ילדותיות וחוסר ניקיון פורשו בממסד הפסיכיאטרי באופן שונה בקרב גברים ונשים, וכי בשל תיוג על בסיס מגדר הורחקו נשים רבות מהחברה ואושפזו במוסדות פסיכיאטריים. המאמר לקוח מתוך קובץ המאמרים השישי בסדרת הנושא של... More
Material Type: Open Journal-Article
Technical Format: PDF
Date Added to MERLOT: August 11, 2013
Date Modified in MERLOT: January 24, 2015
Authors:
Submitter: Meital Meital
Keywords: נשים במנדט, מגדר ושיגעון, מחלות נפש ומגדר, מחלות נפש, מאו"ר, מגדר והיסטוריה, מאור, maor, המנדט הבריטי, מחלות נפש בהיסטוריה

Quality

 • Reviewed by members of Editorial board for inclusion in MERLOT.
  Editor Review (not reviewed)
 • User Rating (not rated)
 • Comments (none)
 • Learning Exercises (none)
 • Personal Collections (none)
 • Accessibility Info (none)

About

Primary Audience: College General Ed, College Lower Division, Graduate School
Mobile Compatibility: Not specified at this time
Technical Requirements:
Language: Hebrew
Cost Involved: no
Source Code Available: no
Accessiblity Information Available: no
Creative Commons: no

Connections

QR Code for this Page

Browse in Categories

Discussion

Discussion for מגדר ובריאות נפש בחברה היישובית ובעשור הראשון של המדינה

Log in to participate in the discussions or Register if you are not already a MERLOT member.

Return to Top of Page