שמרנות פורצת דרך: לדמותן של מנהיגות ציוניות-דתיות בתקופת היישוב
Peer Review for material titled "שמרנות פורצת דרך: לדמותן של מנהיגות ציוניות-דתיות בתקופת היישוב"
User Rating for material titled "שמרנות פורצת דרך: לדמותן של מנהיגות ציוניות-דתיות בתקופת היישוב"
Member Comments for material titled "שמרנות פורצת דרך: לדמותן של מנהיגות ציוניות-דתיות בתקופת היישוב"
Personal Collections for material titled "שמרנות פורצת דרך: לדמותן של מנהיגות ציוניות-דתיות בתקופת היישוב"
Learning Exercises for material titled "שמרנות פורצת דרך: לדמותן של מנהיגות ציוניות-דתיות בתקופת היישוב"
Accessibility Info for material titled "שמרנות פורצת דרך: לדמותן של מנהיגות ציוניות-דתיות בתקופת היישוב"
Search all MERLOT
Click here to go to your profile
Select to go to your workspace
Click here to go to your Dashboard Report
Click here to go to your Content Builder
Click here to log out
Search Terms
Enter username
Enter password
Please give at least one keyword of at least three characters for the search to work with. The more keywords you give, the better the search will work for you.
select OK to launch help window
cancel help

MERLOT II
    

Search > Material Results >

שמרנות פורצת דרך: לדמותן של מנהיגות ציוניות-דתיות בתקופת היישוב

    

שמרנות פורצת דרך: לדמותן של מנהיגות ציוניות-דתיות בתקופת היישוב

Logo for שמרנות פורצת דרך: לדמותן של מנהיגות ציוניות-דתיות בתקופת היישוב
המאמר בוחן את מאפייניהן הביוגרפיים והמנהיגותיים של שלוש מנהיגות ציוניות־דתיות שעמדו בראש הסתדרויות נשי מזרחי: לאה זליגר, לאה קוק, וד"ר אסתר רבין. מנהיגותן נסקרת כתוצאה מהיותן נשים דתיות שעסקו בפעילות ציבורית והמשיכו להשתייך לחברה המסורתית. המאמר בוחן את התנועה בארץ ישראל אל מול תנועות וארגוני נשים מקבילים בעולם, תפקיד הארגון בנוף הארגונים ההתנדבותיים של תקופת המנדט, ואת ההבדלים בין רעיונות הנשים השונות בשאלת עתידה של הציונות הדתית בארץ ישראל. המאמר לקוח מתוך קובץ המאמרים השישי בסדרת הנושא של כתב... More
Material Type: Open Journal-Article
Technical Format: PDF
Date Added to MERLOT: August 26, 2013
Date Modified in MERLOT: August 26, 2013
Author:
Send email to lilach.rosenberg@biu.ac.il
Submitter: Meital Meital
Keywords: ארגונים יהודיים במנדט, מאו"ר, פמיניזם מזרחי, לאה זליגר, לאה קוק, אסתר רבין, הציונות הדתית, נשי מזרחי, נשים במנדט, קליטת עליה לפני קום המדינה, ארגוני נשים במנדט, מגדר והיסטוריה, maor, מאור, ציונות דתית

Details

 • Reviewed by members of Editorial board for inclusion in MERLOT.
  Editor Review (not reviewed)
 • User Rating (not rated)
 • Comments (none)
 • Learning Exercises (none)
 • Personal Collections (none)
 • Accessibility Info (none)

About

Primary Audience: College General Ed, College Lower Division, Graduate School
Mobile Compatibility: Not specified at this time
Technical Requirements:
Language: Hebrew
Cost Involved: no
Source Code Available: no
Accessiblity Information Available: no
Creative Commons: no

Connections

QR Code for this Page

Browse in Categories

Discussion

Discussion for שמרנות פורצת דרך: לדמותן של מנהיגות ציוניות-דתיות בתקופת היישוב

Log in to participate in the discussions or Register if you are not already a MERLOT member.

Return to Top of Page