משפט הרחוב
Peer Review for material titled "משפט הרחוב"
User Rating for material titled "משפט הרחוב"
Member Comments for material titled "משפט הרחוב"
Personal Collections for material titled "משפט הרחוב"
Learning Exercises for material titled "משפט הרחוב"
Accessibility Info for material titled "משפט הרחוב"
Search all MERLOT
Click here to go to your profile
Select to go to your workspace
Click here to go to your Dashboard Report
Click here to go to your Content Builder
Click here to log out
Search Terms
Enter username
Enter password
Please give at least one keyword of at least three characters for the search to work with. The more keywords you give, the better the search will work for you.
select OK to launch help window
cancel help

MERLOT II
    

Search > Material Results >

משפט הרחוב

    

משפט הרחוב

Logo for משפט הרחוב
המאמר מבקש להציע חלופה לגישה משפטית מקובלת הנוטה להתייחס לרחוב העירוני כאמצעי מעבר בין מרחבים פרטיים, ולקדם תחתיה תפיסה אחרת בדבר מגוון האינטרסים שבכוחו של מרחב זה לקדם. בין השאר, הכוונה לפוטנציאל הגלום ברחוב העירוני לשמש מרחב משלים לניהול חיים — כאתר להתנהלות יום-יומית, כמקום למפגש חברתי, כמפלט ממצוקות הבית וכמרחב לקיום מחאות פוליטיות, מסיבות, אירועי תרבות ועוד, מתוך ניסיון להביא לחלוקה שוויונית יותר של מרחב זה. לאחר הנחת היסודות התאורטיים והנורמטיביים למודל המוצע, כותבי המאמר מבקשים להדגשים את... More
Material Type: Open Journal-Article
Technical Format: PDF
Date Added to MERLOT: August 26, 2013
Date Modified in MERLOT: August 26, 2013
Authors:
Submitter: Meital Meital
Keywords: רחוב עירוני, מרחב ציבורי, עירוניות, הסדרה משפטית, המחאה החברתית, רחוב, מאו"ר, קניין ציבורי, מאור, maor

Details

 • Reviewed by members of Editorial board for inclusion in MERLOT.
  Editor Review (not reviewed)
 • User Rating (not rated)
 • Comments (none)
 • Learning Exercises (none)
 • Personal Collections (none)
 • Accessibility Info (none)

About

Primary Audience: College General Ed, College Lower Division, Graduate School
Mobile Compatibility: Not specified at this time
Technical Requirements:
Language: Hebrew
Cost Involved: no
Source Code Available: no
Accessiblity Information Available: no
Creative Commons: no

Connections

QR Code for this Page

Browse in Categories

Discussion

Discussion for משפט הרחוב

Log in to participate in the discussions or Register if you are not already a MERLOT member.

Return to Top of Page