קצבאות נכים בגין רדיפה נאצית ותפיסת השואה בחברה הישראלית: בחינה בראי ביקורת לימודי המוגבלות
Peer Review for material titled "קצבאות נכים בגין רדיפה נאצית ותפיסת השואה בחברה הישראלית: בחינה בראי ביקורת לימודי המוגבלות"
User Rating for material titled "קצבאות נכים בגין רדיפה נאצית ותפיסת השואה בחברה הישראלית: בחינה בראי ביקורת לימודי המוגבלות"
Member Comments for material titled "קצבאות נכים בגין רדיפה נאצית ותפיסת השואה בחברה הישראלית: בחינה בראי ביקורת לימודי המוגבלות"
Personal Collections for material titled "קצבאות נכים בגין רדיפה נאצית ותפיסת השואה בחברה הישראלית: בחינה בראי ביקורת לימודי המוגבלות"
Learning Exercises for material titled "קצבאות נכים בגין רדיפה נאצית ותפיסת השואה בחברה הישראלית: בחינה בראי ביקורת לימודי המוגבלות"
Accessibility Info for material titled "קצבאות נכים בגין רדיפה נאצית ותפיסת השואה בחברה הישראלית: בחינה בראי ביקורת לימודי המוגבלות"
Search all MERLOT
Click here to go to your profile
Select to go to your workspace
Click here to go to your Dashboard Report
Click here to go to your Content Builder
Click here to log out
Search Terms
Enter username
Enter password
Please give at least one keyword of at least three characters for the search to work with. The more keywords you give, the better the search will work for you.
select OK to launch help window
cancel help

MERLOT II
    

Search > Material Results >

קצבאות נכים בגין רדיפה נאצית ותפיסת השואה בחברה הישראלית: בחינה בראי ביקורת לימודי המוגבלות

    

קצבאות נכים בגין רדיפה נאצית ותפיסת השואה בחברה הישראלית: בחינה בראי ביקורת לימודי המוגבלות

Logo for קצבאות נכים בגין רדיפה נאצית ותפיסת השואה בחברה הישראלית: בחינה בראי ביקורת לימודי המוגבלות
המאמר בוחן את המעמד של קצבאות נכים בגין רדיפה נאצית בראי ביקורת לימודי המוגבלוּת, ואת ההיררכיה בקצבאות הנכות בחברה הישראלית, המבוססת על הנסיבות שבהן אירעה הפגיעה שבגינה הקצבה מוענקת. בשנות החמישים הוענק מעמד חומרי מועדף לקצבאות לנכי צה”ל, לאחר מכן לקצבאות לנכי המלחמה בנאצים ולבסוף לקצבאות לנכי רדיפות הנאצים. המאמר מראה כי היררכיה זו הושפעה מיחס החברה הישראלית לשואה ולניצולי השואה. החל בעשור השני למדינת ישראל חל שינוי בתפיסת השואה בחברה הישראלית. שינוי זה הביא לשיפור במעמד של קצבאות נכים בגין... More
Material Type: Open Journal-Article
Technical Format: PDF
Date Added to MERLOT: August 28, 2013
Date Modified in MERLOT: August 28, 2013
Author:
Submitter: Meital Meital
Keywords: קצבאות נכים, מאו"ר, סוציולוגיה של בריאות וחולי, מבנה קצבאות הנכות, קצבאות, חוק ההטבות, ביקורת הנכות, maor, מאור, חוק ההטבות לניצולי שואה נזקקים, חוק נכי רדיפות הנאצים, חוק הנכים, ביקורת המוגבלות

Details

 • Reviewed by members of Editorial board for inclusion in MERLOT.
  Editor Review (not reviewed)
 • User Rating (not rated)
 • Comments (none)
 • Learning Exercises (none)
 • Personal Collections (none)
 • Accessibility Info (none)

About

Primary Audience: College General Ed, College Lower Division, Graduate School
Mobile Compatibility: Not specified at this time
Technical Requirements:
Language: Hebrew
Cost Involved: no
Source Code Available: no
Accessiblity Information Available: no
Creative Commons: no

Connections

QR Code for this Page

Browse in Categories

Discussion

Discussion for קצבאות נכים בגין רדיפה נאצית ותפיסת השואה בחברה הישראלית: בחינה בראי ביקורת לימודי המוגבלות

Log in to participate in the discussions or Register if you are not already a MERLOT member.

Return to Top of Page