הבונקר בתיאטרון: אתר התנגשות בין צורות שונות של גבריות ישראלית
Peer Review for material titled "הבונקר בתיאטרון: אתר התנגשות בין צורות שונות של גבריות ישראלית"
User Rating for material titled "הבונקר בתיאטרון: אתר התנגשות בין צורות שונות של גבריות ישראלית"
Member Comments for material titled "הבונקר בתיאטרון: אתר התנגשות בין צורות שונות של גבריות ישראלית"
Personal Collections for material titled "הבונקר בתיאטרון: אתר התנגשות בין צורות שונות של גבריות ישראלית"
Learning Exercises for material titled "הבונקר בתיאטרון: אתר התנגשות בין צורות שונות של גבריות ישראלית"
Accessibility Info for material titled "הבונקר בתיאטרון: אתר התנגשות בין צורות שונות של גבריות ישראלית"
Search all MERLOT
Click here to go to your profile
Select to go to your workspace
Click here to go to your Dashboard Report
Click here to go to your Content Builder
Click here to log out
Search Terms
Enter username
Enter password
Please give at least one keyword of at least three characters for the search to work with. The more keywords you give, the better the search will work for you.
select OK to launch help window
cancel help

MERLOT II
    

Search > Material Results >

הבונקר בתיאטרון: אתר התנגשות בין צורות שונות של גבריות ישראלית

    

הבונקר בתיאטרון: אתר התנגשות בין צורות שונות של גבריות ישראלית

Logo for הבונקר בתיאטרון: אתר התנגשות בין צורות שונות של גבריות ישראלית
המאמר עוסק בהצגות וסרטים ישראליים המתרחשים או סובבים סביב בונקר בפרט ובחווית המלחמה ככלל. המאמר עוסק במיוחד בשסע האשכנזי-מזרחי וסוקר את השינויים שחלו בתכני ובדמויות מחזות וסרטי הבונקר בעקבות מלחמת העצמאות, מלחמת יום הכיפורים, ומלחמת לבנון הראשונה. כותבת המאמר טוענת כי המבט ההיסטורי על הצגות הבוונקר מערער מוסכמות בנוגע לגבריות צבאית בישראל, וכי ניתן למצוא התאמה בין מהלכים היסטוריים, חברתיים ופוליטיים ובין ייצוגי םשל גברים בהצגות אלו. המאמר לקוח מתוך קובץ המאמרים השישי בסדרת הנושא של כתב העת... More
Material Type: Open Journal-Article
Technical Format: PDF
Date Added to MERLOT: August 29, 2013
Date Modified in MERLOT: August 29, 2013
Author:
Submitter: Meital Meital
Keywords: אתניות, בונקר, אמונות מצור, סרטי מלחמה, מגדר בתיאטרון, מאו"ר, הבניית המלחמה, מאור, maor, מגדר במחזות, חווית הבונקר, כרונוטופ, גבריות

Details

 • Reviewed by members of Editorial board for inclusion in MERLOT.
  Editor Review (not reviewed)
 • User Rating (not rated)
 • Comments (none)
 • Learning Exercises (none)
 • Personal Collections (none)
 • Accessibility Info (none)

About

Primary Audience: College General Ed, College Lower Division, Graduate School
Mobile Compatibility: Not specified at this time
Technical Requirements:
Language: Hebrew
Cost Involved: no
Source Code Available: no
Accessiblity Information Available: no
Creative Commons: no

Connections

QR Code for this Page

Browse in Categories

Discussion

Discussion for הבונקר בתיאטרון: אתר התנגשות בין צורות שונות של גבריות ישראלית

Log in to participate in the discussions or Register if you are not already a MERLOT member.

Return to Top of Page