ציונות, גבריות ופמיניזם: הילכו שלושה יחד בלתי אם נועדו?
Peer Review for material titled "ציונות, גבריות ופמיניזם: הילכו שלושה יחד בלתי אם נועדו?"
User Rating for material titled "ציונות, גבריות ופמיניזם: הילכו שלושה יחד בלתי אם נועדו?"
Member Comments for material titled "ציונות, גבריות ופמיניזם: הילכו שלושה יחד בלתי אם נועדו?"
Personal Collections for material titled "ציונות, גבריות ופמיניזם: הילכו שלושה יחד בלתי אם נועדו?"
Learning Exercises for material titled "ציונות, גבריות ופמיניזם: הילכו שלושה יחד בלתי אם נועדו?"
Accessibility Info for material titled "ציונות, גבריות ופמיניזם: הילכו שלושה יחד בלתי אם נועדו?"
Search all MERLOT
Click here to go to your profile
Select to go to your workspace
Click here to go to your Dashboard Report
Click here to go to your Content Builder
Click here to log out
Search Terms
Enter username
Enter password
Please give at least one keyword of at least three characters for the search to work with. The more keywords you give, the better the search will work for you.
select OK to launch help window
cancel help

MERLOT II
    

Search > Material Results >

ציונות, גבריות ופמיניזם: הילכו שלושה יחד בלתי אם נועדו?

    

ציונות, גבריות ופמיניזם: הילכו שלושה יחד בלתי אם נועדו?

Logo for ציונות, גבריות ופמיניזם: הילכו שלושה יחד בלתי אם נועדו?
המאמר עוסק בשאלה מדוע לא היתה התנועה הציונית פמיניסטית מלכתחילה, וכיצד עליה להתחדש כדי שתוכל להיות פמיניסטית. המאמר סוקר שאלה זו דרך יצירות ספרותיות מכוננות בתולדות הציונות ובהגותם של אישים כגון מנדלי מוכר ספרים, ברנר, שלום אברמוביץ, א. ד. גורדון, ואחרים. המאמר טוען כי הציונות היתה, בין השאר, תנועה לשחרור הגבר היהודי מן הנשיות הגלותית, וכי הגברים היהודים באירופה לא זוהו עם הגבריות הלאומית היפה, אלא עם תשלילה הניורוטי, ההיסטרי, המנוון, המכוער, והנשי. המאמר מסיק כי בחינה של האידיאולוגיה הציונית... More
Material Type: Open Journal-Article
Technical Format: PDF
Date Added to MERLOT: August 29, 2013
Date Modified in MERLOT: January 24, 2015
Author:
Submitter: Meital Meital
Keywords: לאומיות ומגדר, מאו"ר, כבוד אדם וחוה, לאומיות, פמיניזם סוציאליסטי, מגדר, פמיניזם תרבותי, שוויון זכויות מגדרי, מגדר וציונות, כבוד מחיה, ציונות, כבוד סגולי, פמיניזם ליברלי, גבריות הדרת כבוד, maor, מאור, הדרת כבוד

Quality

 • Reviewed by members of Editorial board for inclusion in MERLOT.
  Editor Review (not reviewed)
 • User Rating (not rated)
 • Comments (none)
 • Learning Exercises (none)
 • Personal Collections (none)
 • Accessibility Info (none)

About

Primary Audience: College General Ed, College Lower Division, Graduate School
Mobile Compatibility: Not specified at this time
Technical Requirements:
Language: Hebrew
Cost Involved: no
Source Code Available: no
Accessiblity Information Available: no
Creative Commons: no

Connections

QR Code for this Page

Browse in Categories

Discussion

Discussion for ציונות, גבריות ופמיניזם: הילכו שלושה יחד בלתי אם נועדו?

Log in to participate in the discussions or Register if you are not already a MERLOT member.

Return to Top of Page