בין הים למקווה: קולה של הסירנה בקולנוע הישראלי העכשווי
Peer Review for material titled "בין הים למקווה: קולה של הסירנה בקולנוע הישראלי העכשווי"
User Rating for material titled "בין הים למקווה: קולה של הסירנה בקולנוע הישראלי העכשווי"
Member Comments for material titled "בין הים למקווה: קולה של הסירנה בקולנוע הישראלי העכשווי"
Personal Collections for material titled "בין הים למקווה: קולה של הסירנה בקולנוע הישראלי העכשווי"
Learning Exercises for material titled "בין הים למקווה: קולה של הסירנה בקולנוע הישראלי העכשווי"
Accessibility Info for material titled "בין הים למקווה: קולה של הסירנה בקולנוע הישראלי העכשווי"
Search all MERLOT
Click here to go to your profile
Select to go to your workspace
Click here to go to your Dashboard Report
Click here to go to your Content Builder
Click here to log out
Search Terms
Enter username
Enter password
Please give at least one keyword of at least three characters for the search to work with. The more keywords you give, the better the search will work for you.
select OK to launch help window
cancel help

MERLOT II
    

Search > Material Results >

בין הים למקווה: קולה של הסירנה בקולנוע הישראלי העכשווי

    

בין הים למקווה: קולה של הסירנה בקולנוע הישראלי העכשווי

Logo for בין הים למקווה: קולה של הסירנה בקולנוע הישראלי העכשווי
המאמר מנתח את הזיקה בין המרחב המימי לקול הנשי כפי שבא לידי ביטוי בקולנוע הישראלי העכשווי ככלל, ואת מיתוס בת הים הקטנה בפרט. המאמר מנתח את המיתוס בגישתו של לוי-שטראוס ובחיפוש אחר מבנה העומק בעקבות יצירתן של בימאיות, תסריטאיות, שחקניות ודמויות נשיות. הכותבת טוענת כי בקולנוע הישראלי העכשווי מיתוס בת הים קטנה משתמש באסטרטגיית הכפלה ופיצול דמותה של בת הים. ליצירת מרחב בינרי. המאמר לקוח מתוך קובץ המאמרים השישי בסדרת הנושא של כתב העת עיונים בתקומת ישראל.
Material Type: Open Journal-Article
Technical Format: PDF
Date Added to MERLOT: September 06, 2013
Date Modified in MERLOT: September 06, 2013
Author:
Submitter: Meital Meital
Keywords: ייצוגים נשיים, מאו"ר, מיתוס, סירנות, מאור, maor, מבנה עומק, מגדר, קולנוע ישראלי, בת הים קטנה, בתולות ים

Details

 • Reviewed by members of Editorial board for inclusion in MERLOT.
  Editor Review (not reviewed)
 • User Rating (not rated)
 • Comments (none)
 • Learning Exercises (none)
 • Personal Collections (none)
 • Accessibility Info (none)

About

Primary Audience: College General Ed, College Lower Division, Graduate School
Mobile Compatibility: Not specified at this time
Technical Requirements:
Language: Hebrew
Cost Involved: no
Source Code Available: no
Accessiblity Information Available: no
Creative Commons: no

Connections

QR Code for this Page

Browse in Categories

Discussion

Discussion for בין הים למקווה: קולה של הסירנה בקולנוע הישראלי העכשווי

Log in to participate in the discussions or Register if you are not already a MERLOT member.

Return to Top of Page