הגלות המשולשת: דימויה של ניצולת שואה בקולנוע העלילתי הישראלי
Peer Review for material titled "הגלות המשולשת: דימויה של ניצולת שואה בקולנוע העלילתי הישראלי"
User Rating for material titled "הגלות המשולשת: דימויה של ניצולת שואה בקולנוע העלילתי הישראלי"
Member Comments for material titled "הגלות המשולשת: דימויה של ניצולת שואה בקולנוע העלילתי הישראלי"
Personal Collections for material titled "הגלות המשולשת: דימויה של ניצולת שואה בקולנוע העלילתי הישראלי"
Learning Exercises for material titled "הגלות המשולשת: דימויה של ניצולת שואה בקולנוע העלילתי הישראלי"
Accessibility Info for material titled "הגלות המשולשת: דימויה של ניצולת שואה בקולנוע העלילתי הישראלי"
Search all MERLOT
Click here to go to your profile
Select to go to your workspace
Click here to go to your Dashboard Report
Click here to go to your Content Builder
Click here to log out
Search Terms
Enter username
Enter password
Please give at least one keyword of at least three characters for the search to work with. The more keywords you give, the better the search will work for you.
select OK to launch help window
cancel help

MERLOT II
    

Search > Material Results >

הגלות המשולשת: דימויה של ניצולת שואה בקולנוע העלילתי הישראלי

    

הגלות המשולשת: דימויה של ניצולת שואה בקולנוע העלילתי הישראלי

Logo for הגלות המשולשת: דימויה של ניצולת שואה בקולנוע העלילתי הישראלי
המאמר סוקר את דימויה של ניצולת השואה בקולנוע העלילתי הארץ-ישראלי והישראלי משנות הארבעים של המאה העשרים ועד העשור האחרון של המאה העשרים ואחת. לטענת הכותבת, נשים ניצולות שואה ייצגו בקולנוע העברי של שנות הארבעים והחמישים נשים בעולם גברי ואת הגבלות בעולם העברי, וכך הפכו ל"אחר" של "האחר", עם מטען תכונות שליליות שנקשרו בהן, ובעיקר מחלות נפש ואימהות פגומה. המאמר מסכם כי בניגוד לדימוי הקולנועי של האישה הישראלית שאינה ניצולת שואה, תדמיתן של ניצולות השואה לא השתנתה עם הזמן. המאמר לקוח מתוך קובץ המאמרים... More
Material Type: Open Journal-Article
Technical Format: PDF
Date Added to MERLOT: September 06, 2013
Date Modified in MERLOT: September 06, 2013
Author:
Submitter: Meital Meital
Keywords: מאו"ר, מאור, maor, מגדר, קולנוע ישראלי, ניצולי שואה, קולנוע ארץ ישראלי, ייצוגי נשים בקולנוע, נשים באמנות

Details

 • Reviewed by members of Editorial board for inclusion in MERLOT.
  Editor Review (not reviewed)
 • User Rating (not rated)
 • Comments (none)
 • Learning Exercises (none)
 • Personal Collections (none)
 • Accessibility Info (none)

About

Primary Audience: College General Ed, College Lower Division, Graduate School
Mobile Compatibility: Not specified at this time
Technical Requirements:
Language: Hebrew
Cost Involved: no
Source Code Available: no
Accessiblity Information Available: no
Creative Commons: no

Connections

QR Code for this Page

Browse in Categories

Discussion

Discussion for הגלות המשולשת: דימויה של ניצולת שואה בקולנוע העלילתי הישראלי

Log in to participate in the discussions or Register if you are not already a MERLOT member.

Return to Top of Page