מתחת לרדאר: מנגנוני הדרה סמויים בהליכי מיון למגורים בישראל
Peer Review for material titled "מתחת לרדאר: מנגנוני הדרה סמויים בהליכי מיון למגורים בישראל"
User Rating for material titled "מתחת לרדאר: מנגנוני הדרה סמויים בהליכי מיון למגורים בישראל"
Member Comments for material titled "מתחת לרדאר: מנגנוני הדרה סמויים בהליכי מיון למגורים בישראל"
Personal Collections for material titled "מתחת לרדאר: מנגנוני הדרה סמויים בהליכי מיון למגורים בישראל"
Learning Exercises for material titled "מתחת לרדאר: מנגנוני הדרה סמויים בהליכי מיון למגורים בישראל"
Accessibility Info for material titled "מתחת לרדאר: מנגנוני הדרה סמויים בהליכי מיון למגורים בישראל"
Search all MERLOT
Click here to go to your profile
Select to go to your workspace
Click here to go to your Dashboard Report
Click here to go to your Content Builder
Click here to log out
Search Terms
Enter username
Enter password
Please give at least one keyword of at least three characters for the search to work with. The more keywords you give, the better the search will work for you.
select OK to launch help window
cancel help

MERLOT II
    

Search > Material Results >

מתחת לרדאר: מנגנוני הדרה סמויים בהליכי מיון למגורים בישראל

    

מתחת לרדאר: מנגנוני הדרה סמויים בהליכי מיון למגורים בישראל

Logo for מתחת לרדאר: מנגנוני הדרה סמויים בהליכי מיון למגורים בישראל
המאמר סוקר את הליכי המיון למגורים ביישובים קהילתיים בעקבות העתירה נגד חוק ועדות הקבלה ליישובים אלו, ומנתח את הכשלים בהשגת הכרעה עקרונית בעניין ועדות אלו. המאמר מבקש לבחון כיצד השטח מתארגן בצורה נפרדת — בצד ההסדר החוקי הקיים, האמור לייצר מנגנוני פיקוח וביקורת על הליכי המיון — ומשמר מנגנוני הדרה. בכך, המאמר מבקש להעמיק את התמונה המשפטית ולספק תמונה אלטרנטיבית לזו שמציע ההסדר הכתוב באמצעות חשיפת המנגנונים הסמויים בהליכי המיון למגורים באמצעות ניתוח סוציולוגי של ראיונות עומק וניתוח הפער בין הנורמה... More
Material Type: Open Journal-Article
Technical Format: PDF
Date Added to MERLOT: September 08, 2013
Date Modified in MERLOT: September 08, 2013
Authors:
Submitter: Meital Meital
Keywords: בירוקרטיה, אפליה בדיור, פרשת קעדאן, מנגנוני סינון לא פורמליים, החוק לתיקון פקודת האגודות השיתופיות, מאו"ר, חוק ועדות הקבלה, יישובים קהילתיים, מאור, maor

Details

 • Reviewed by members of Editorial board for inclusion in MERLOT.
  Editor Review (not reviewed)
 • User Rating (not rated)
 • Comments (none)
 • Learning Exercises (none)
 • Personal Collections (none)
 • Accessibility Info (none)

About

Primary Audience: College General Ed, College Lower Division, Graduate School
Mobile Compatibility: Not specified at this time
Technical Requirements:
Language: Hebrew
Cost Involved: no
Source Code Available: no
Accessiblity Information Available: no
Creative Commons: no

Connections

QR Code for this Page

Browse in Categories

Discussion

Discussion for מתחת לרדאר: מנגנוני הדרה סמויים בהליכי מיון למגורים בישראל

Log in to participate in the discussions or Register if you are not already a MERLOT member.

Return to Top of Page