אטלס דיגיטלי
Peer Review for material titled "אטלס דיגיטלי"
User Rating for material titled "אטלס דיגיטלי"
Member Comments for material titled "אטלס דיגיטלי"
Bookmark Collections for material titled "אטלס דיגיטלי"
Course ePortfolios for material titled "אטלס דיגיטלי"
Learning Exercises for material titled "אטלס דיגיטלי"
Accessibility Info for material titled "אטלס דיגיטלי"
Please enter a Bookmark title
Please limit Bookmark title to 65 characters
Please enter a description
Please limit Bookmark title to 4000 characters
A Bookmark with this title already existed.
Please limit a note about this material to 2048 characters
Search all MERLOT
Select to go to your profile
Select to go to your workspace
Select to go to your Dashboard Report
Select to go to your Content Builder
Select to log out
Search Terms
Enter username
Enter password
Please give at least one keyword of at least three characters for the search to work with. The more keywords you give, the better the search will work for you.
select OK to launch help window
cancel help

MERLOT II
    

Search > Material Results >

אטלס דיגיטלי

    

אטלס דיגיטלי

Logo for אטלס דיגיטלי
אטלס דיגיטלי המציע מגוון מפות מישראל, אירופה, והעולם, בנושאים שונים: מפות פיזיות, מפות אוכלוסיה, אקלים, מפות כלכליות, ועוד. חלק מן המפות מאפשרות תצוגה על-פי ציר זמן. האטלס פותח על-ידי המעבדה לגיאוגרפיה חישובית באוניברסיטה העברית בירושלים וצוות הגיאוגרפיה במרכז לטכנולוגיה חינוכית (מטח).
Material Type: Development Tool
Technical Format: Javascript
Date Added to MERLOT: November 10, 2013
Date Modified in MERLOT: November 10, 2013
Authors:
Submitter: Meital Meital
Keywords: maor, מאור, מפות דיגיטליות, מפות, אטלס דיגיטלי, אטלס, מאו"ר

Details

 • Reviewed by members of Editorial board for inclusion in MERLOT.
  Editor Review (not reviewed)
 • User Rating (not rated)
 • Comments (none)
 • Learning Exercises (none)
 • Bookmark Collections (none)
 • Course ePortfolios (none)
 • Accessibility Info (none)

 • Rate this material
 • Create a learning exercise
 • Add accessibility information
 • Pick a Bookmark Collection or Course ePortfolio to put this material in or scroll to the bottom to create a new Bookmark Collection
  Name the Bookmark Collection to represent the materials you will add
  Describe the Bookmark Collection so other MERLOT users will know what it contains and if it has value for their work or teaching. Other users can copy your Bookmark Collection to their own profile and modify it to save time
  Edit the information about the material in this {0}
  Submitting Bookmarks...

About

Primary Audience: Grade School, Middle School
Mobile Compatibility: Not specified at this time
Technical Requirements:
Language: Hebrew
Cost Involved: no
Source Code Available: no
Accessiblity Information Available: no
Creative Commons: unsure
Browse in Categories:

Connections

QR Code for this Page

Discussion

Discussion for אטלס דיגיטלי

Log in to participate in the discussions or Register if you are not already a MERLOT member.

Return to Top of Page