הפרקליט
Peer Review for material titled "הפרקליט"
User Rating for material titled "הפרקליט"
Member Comments for material titled "הפרקליט"
Personal Collections for material titled "הפרקליט"
Learning Exercises for material titled "הפרקליט"
Accessibility Info for material titled "הפרקליט"
Search all MERLOT
Click here to go to your profile
Select to go to your workspace
Click here to go to your Dashboard Report
Click here to go to your Content Builder
Click here to log out
Search Terms
Enter username
Enter password
Please give at least one keyword of at least three characters for the search to work with. The more keywords you give, the better the search will work for you.
select OK to launch help window
cancel help

MERLOT II
    

Search > Material Results >

הפרקליט

    

הפרקליט

Logo for הפרקליט
כתב העת המשפטי הוותיק ביותר בישראל. כיום נערך הפרקליט בשיתוף עם בית-הספר למשפטים של המסלול האקדמי, המכללה למנהל, ורואה אור פעמיים בשנה. כתב העת מהווה במה למאמרים משפטיים מעשיים ועיוניים בכל ענפי המשפט, והוא מצוטט תדיר הן בפסיקת בתי-המשפט והן בכתיבה של מלומדים. 
Material Type: Open Journal-Article
Technical Format: PDF
Date Added to MERLOT: February 27, 2014
Date Modified in MERLOT: February 27, 2014
Author:
Submitter: Meital Meital
Keywords: מאור, maor, מאו"ר

Details

 • Reviewed by members of Editorial board for inclusion in MERLOT.
  Editor Review (not reviewed)
 • User Rating (not rated)
 • Comments (none)
 • Learning Exercises (none)
 • Personal Collections (none)
 • Accessibility Info (none)

About

Primary Audience:
Mobile Compatibility: Not specified at this time
Technical Requirements:
Language: Hebrew
Cost Involved: unsure
Source Code Available: unsure
Accessiblity Information Available: unsure
Creative Commons: unsure

Connections

QR Code for this Page

Browse in Categories

Discussion

Discussion for הפרקליט

Log in to participate in the discussions or Register if you are not already a MERLOT member.

Return to Top of Page