Material Detail

Novejše mikroskopske tehnike s primeri uporabe v bioloških vzorcih

Novejše mikroskopske tehnike s primeri uporabe v bioloških vzorcih

This video was recorded at Seminar za študente, Ljubljana. V predavanju so predstavljene nekatere novejše tehnike konfokalne in fluorescenčne mikroskopije, ki se uporabljajo v biokemijskih raziskavah ter v raziskavah v biotehnologiji. Predstavljena je multifotonska (dvofotonska) mikroskopija kot konfokalna fluorescenčna tehnika, primerna za študij procesov, kjer moramo vzbujati fluorofore in zajemati signal v globini vzorca. Prav tako je razložen princip delovanja superresolucijskega STED mikroskopa in njegova uporaba pri zaznavanju fluorescenčnih signalov pod mejo resolucije, ki je v svetlobni mikroskopiji omejena z valovno dolžino svetlobe. Tehnika FRET je predstavljena kot metoda za spremljanje interakcij med dvema molekulama, med katerima pride zaradi bližine, primerne konformacije ter prekrivanja ekscitacijskega spektra enega florofora z emisijskim spektrom drugega fluorofora do prenosa energije z resonanco fluorescence. Prikazani so še različni primeri uporabe konfokalne mikroskopije v bioloških vzorcih (npr. utripanje cilij, okužba z mikoplazmami in drugi) ter razprava o najpogostejših napakah uporabnikov pri vzbujanju fluoroforov in zajemanju fluorescenčnega signala s konfokalnim mikroskopom.

Quality

  • Editor Reviews
  • User Rating
  • Comments
  • Learning Exercises
  • Bookmark Collections
  • Course ePortfolios
  • Accessibility Info

More about this material

Comments

Log in to participate in the discussions or sign up if you are not already a MERLOT member.