Material Detail

Materiali za nadomeščanje in obnovo kosti

Materiali za nadomeščanje in obnovo kosti

This video was recorded at Kolokviji na Institutu "Jožef Stefan". Uporaba koloidnih suspenzij je v veliki meri prispevala k izboljšanju lastnosti mnogih sodobnih materialov in med drugim predstavlja tudi ključ do izboljšanja t.i. biomaterialov, to je materialov za uporabo v biomedicini. Krojenje njihovih lastnosti omogoča pripravo biomaterialov s kompleksnejšo strukturo ali sestavo in na ta način doseganje boljših lastnosti. V predavanju bodo predstavljeni nekateri dosežki, kot je priprava kompozitne keramike z gradientno sestavo, kar je mogoče s pridom uporabiti za izboljšanje zlomne trdnosti keramične glavice kolčnega sklepa, priprava bioaktivne prevleke na trajnih titanovih vsadkih, kar prispeva k znatnemu izboljšanju vraščanja v kost in priprava biorazgradljivega kompozita za ogrodja v tkivnem inženirstvu. Predstavljeni bodo tudi izzivi, ki jih v znanost o materialih prinaša tkivno inženirstvo.

Quality

  • User Rating
  • Comments
  • Learning Exercises
  • Bookmark Collections
  • Course ePortfolios
  • Accessibility Info

More about this material

Comments

Log in to participate in the discussions or sign up if you are not already a MERLOT member.