Material Detail

Predstavitev Sklada tveganega kapitala za slovenska visokotehnološka podjetja, "Poteza Venture"

Predstavitev Sklada tveganega kapitala za slovenska visokotehnološka podjetja, "Poteza Venture"

This video was recorded at Kolokviji na Institutu "Jožef Stefan". Sklad tveganega kapitala Poteza Venture, ki ga ustanavlja podjetje Poteza, bo svoja finančna sredstva investiral v slovenska rastoča visokotehnološka podjetja. Sklad bo zagotavljal finančna sredstva za ustanovitev podjetja, zagon ali širitev proizvodnje, zaščito intelektualne lastnine, razvoj trženjske mreže in drugih poslovnih funkcij. Poleg finančnih sredstev nudi tudi strokovno podporo pri razvoju poslovanja podjetja ter mrežo poslovnih povezav doma in v tujini. Predstavili bomo možnosti sodelovanja s skladom Poteza Venture, pogoje in postopek za pridobitev finančnih sredstev ter prednostne sektorje in področja, v katera bo sklad vlagal.

Quality

  • User Rating
  • Comments
  • Learning Exercises
  • Bookmark Collections
  • Course ePortfolios
  • Accessibility Info

More about this material

Browse...

Disciplines with similar materials as Predstavitev Sklada tveganega kapitala za slovenska visokotehnološka podjetja, "Poteza Venture"

Comments

Log in to participate in the discussions or sign up if you are not already a MERLOT member.