Material Detail

200 let Botaničnega vrta v Ljubljani

200 let Botaničnega vrta v Ljubljani

This video was recorded at Prirodoslovni muzej Slovenije predstavlja cikel predavanj z naslovom Biotska raznolikost Slovenije 2010 - Ljubljana. Botanični vrt je v vsej 200 letni zgodovini skrbel za predstavitev raznolikosti rastlinskega sveta, jo raziskoval in hkrati služil kot izredno bogat učni pripomoček za različne ravni šolanja. Poleg tega je bil vrt odprt tudi za širšo javnost. Ko se še ni govorilo o varovanju vrst na nadomestnih rastiščih, je že kmalu postal edino nadomestno rastišče za vrsto z bližnjega gradu Fleischmannov rebrinec. Danes botanični vrt skuša predstavljati čimbolj celovit pogled na rastline in njihova življenjska okolja.

Quality

  • Editor Reviews
  • User Rating
  • Comments
  • Learning Exercises
  • Bookmark Collections
  • Course ePortfolios
  • Accessibility Info

More about this material

Comments

Log in to participate in the discussions or sign up if you are not already a MERLOT member.