Material Detail

Biotska raznovrstnost na Krasu

Biotska raznovrstnost na Krasu

This video was recorded at Prirodoslovni muzej Slovenije predstavlja cikel predavanj z naslovom Biotska raznolikost Slovenije 2010 - Ljubljana. Velika raznovrstnost rastlinstva na Krasu je predpogoj za veliko raznovrstnost živalstva, predvsem žuželk. Vzroke za oboje pa lahko iščemo (1) v apnenčasti kamninski podlagi in tanki prsti nad njo, ki otežujeta intenzivno kmetijstvo, (2) razmeroma toplem submediteranskem podnebju, ki omogoča preživetje toploljubnim vrstam, (3) močni burji, ki zavira zaraščanje z gozdom vsaj na vršnih grebenih in morda tudi (4) občasnim požarom, ki v sušnih letih vračajo rastje v zgodnejše stopnje zaraščanja.

Quality

  • Editor Reviews
  • User Rating
  • Comments
  • Learning Exercises
  • Bookmark Collections
  • Course ePortfolios
  • Accessibility Info

More about this material

Comments

Log in to participate in the discussions or sign up if you are not already a MERLOT member.