Material Detail

Zgodovina oblik v judovsko-krščanskih virih in tradiciji

Zgodovina oblik v judovsko-krščanskih virih in tradiciji

This video was recorded at PRO(MO)GRAM - predstavitveni filmi raziskovalnih programov / promotional videos of research programs. Program se vključuje v glavne segmente humanistike in se osredotoča na standardizacijo temeljnih teoloških konceptov v diahronem in sinhronem prerezu. Raziskovalna kakovost se kaže v objavah številnih znanstvenih člankov in monografij doma in v tujini in prav tako v številih strokovnih publikacijah. Posebna novost so izrazito izvirne publikacije o oblikah svetopisemskih lastnih imen glede na fonetično razmerje med semitsko, grško in latinsko jezikovno osnovo in transformacijo. Metodologija se sklada z naravo raziskovalnih področij biblicistike, cerkvene zgodovine, sistematične teologije in literature. Pod vodstvom Jožeta Krašovca že dve leti teče priprava komentiranega novega prevoda Svetega pisma, glavnina dela pa bo opravljena v naslednjih šestih letih. Posebno pomembno je prizadevanje za skladnost med izvirnikom in prevodom glede sloga, strukture literarnih oblik in izročila v besedišču. V okviru evropske in svetovne kulturne zgodovine na splošno in posebej v literaturi, obstaja nekaj strukturno določenih tipov tematike skušnjave / preizkušnje, ki jih najdemo v ljudskem in umetnem literarnem izročilu starega Bližnjega vzhoda, stare Grčije, starega Daljnjega vzhoda in skozi vsa obdobja evropske ljudske in umetne literature in drugih zvrsti umetnosti. Nekateri viri so religioznega izvora in jih najdemo v podobnih oblikah v Svetem pismu, Koranu in širšem judovskem, krščanskem ter islamskem izročilu, drugi se pojavljajo v svetnem slovstvu. Za vse te vrste literature je značilno ponavljanje osnovnih motivov v raznih variantah, to pa samo po sebi kaže na aktualnost in pomen besedil znotraj različnih kultur. Raziskovanje te tematike v nadaljnjih letih bo pripomoglo k obogatitvi področij slovenske in evropske kulturne ter literarne zgodovine, pa tudi k seznanitvi naše in mednarodne zainteresirane javnosti s slovensko kulturno dediščino, umetnostjo in literaturo v okviru univerzalnih dejavnikov evropske in svetovne kulture. V svetopisemskem spoznavnem, čustvenem in simboličnem svetu se zrcalijo zakonitosti človekovega naravnega izkustva, ki določajo vsebine naše kulture in znanosti. Naše spoznanje sveta se začenja z neposredno zavestjo o naši izkušnji, to zavest pa dopolnjuje raba logičnih načel, ki so onkraj sveta dejstev. Razmerja med danostmi odražajo absolutno logično nujnost. Objektivne znanstvene presoje so notranje povezane z vrednostno sodbo, ki ne zadeva le intuicije in razuma, temveč tudi voljo. Različnost dejstev, okoliščin in izkušenj presojamo s stališča treh najvišjih načel: pravičnosti, racionalne naklonjenosti in svobode. Ta najvišja načela so izrecno ali posredno izražena v vseh moralnih kodeksih. Študij antropologije v Svetem pismu, judovstvu in širšem svetovnem izročilu bo omogočil globlje spoznanje bogate tradicije, iz katerih je kultura zahoda nastajala in se razvila. Raziskave programske skupine pokrivajo najpomembnejša področja teološkega študija, zato predstavljajo tudi temelj izobraževanja specializiranega teološkega kadra in izobraževanja širših krogov državljanov v okviru posebnih izobraževalnih programov Teološke fakultete, znanstvenih in poljudnoznanstvenih objav ter javnih nastopov, zlasti v medijih. Omeniti velja predvsem vključevanje cerkvene zgodovine v kulturno in turistično promocijo naše države, ki ima posredno tudi gospodarski učinek.

Quality

  • User Rating
  • Comments
  • Learning Exercises
  • Bookmark Collections
  • Course ePortfolios
  • Accessibility Info

More about this material

Comments

Log in to participate in the discussions or sign up if you are not already a MERLOT member.