Material Detail

Odvisniki

Odvisniki

This video was recorded at RTK 2010 - Tekmovanje ACM v znanju računalništva. V učnem načrtu za slovenščino je pod izobraževalnimi cilji zapisano, da se učenci v 8.razredu seznanijo s podredno zloženo povedjo, tj. z vrstami odvisnikov. Posnetek na zabaven način pomaga učencem utrditi znanje o vrstah odvisnikov. Vsi izobraževalni cilji so vpleteni v vloženo zgodbo dečka (oddaja Zmenkarije), ki po dolgotrajnem učenju sanja o vprašačnicah in vrstah odvisnikov, ki so personificirani v podobi deklet in fantov. Predstavitev je prilagojena različnim zaznavnim tipom učencem (vizualnim, slušnim in kinestetičnim), saj so informacije podane skozi vse skozi vse omejene kanale. Dodana vrednost posnetka je tudi možnost vključitve interaktivnih vaj z glasovalnimi sistemi in vpeljavo videa v programe za interaktivno tablo. Učitelj slovenščine lahko posnetek uporabi v vseh fazah učnega procesa (od uvodne motivacije do utrjevanja), hkrati pa z njim spodbudi kreativnost učencem, s katero bi lahko presegli zgolj suhoparno, nedinamično teoretično obravnavo novih slovničnih tem.

Quality

  • User Rating
  • Comments
  • Learning Exercises
  • Bookmark Collections
  • Course ePortfolios
  • Accessibility Info

More about this material

Comments

Log in to participate in the discussions or sign up if you are not already a MERLOT member.