Material Detail

Primož Trubar in slovanski svet

Primož Trubar in slovanski svet

This video was recorded at 46. seminar slovenskega jezika, literature in kulture: Slovanstvo v slovenskem jeziku, literaturi in kulturi, Ljubljana 2010. Trubarjevo prevajalsko delo je bilo posvečeno v prvi vrsti Slovencem in južnim Slovanom. V predgovorih knjig v slovenskem in nemškem jeziku se je loteval različnih tem, ki so bile lahko verske narave, pojasnjeval pa je tudi druga področja. V nemškem jeziku je pojasnjeval razmere med Slovenci in južnimi Slovani ter težavami za širjenje reformacije. Slovencem je poleg utemeljevanja, da je reformirana cerkev prava, predstavljal tudi njeno razširjenost v Evropi, tako tudi med Slovani. Poznavanje slovanskega sveta v Trubarjevem času bo ponazorjeno na osnovi atlasa Abrahama Orteliusa, Theatrum Orbis Terrarum iz leta 1572.

Quality

  • User Rating
  • Comments
  • Learning Exercises
  • Bookmark Collections
  • Course ePortfolios
  • Accessibility Info

More about this material

Comments

Log in to participate in the discussions or sign up if you are not already a MERLOT member.