Material Detail

Materiali še kar osvajajo svet

Materiali še kar osvajajo svet

This video was recorded at Projekt Znanje žanje. Program CO NAMASTE izhaja iz uspešnega dela Centra odličnosti »Materiali za elektroniko naslednje generacije ter drugih prihajajočih tehnologij« v programskem obdobju 2004-2008, za katerega je dobil laskavo priznanje tujega recenzenta: uvršča se med najboljših 5 % v Evropi. Novi center ima za cilj doseči ključni tehnološki napredek na nekaterih področjih, ki se nanašajo na anorganske nekovinske materiale in njihovo implementacijo v elektroniki, optoelektroniki, fotoniki in medicini: keramične 2 in 3D strukture, materiali za prenapetostne in EM zaščite; materiali, mikro ali nano sistemi za senzorje; mehki kompoziti za optične, elektronske, fotonske in senzorske aplikacije; bioaktivni, biokompatibilni in bioinertni materiali. Multidisciplinarni in transdisciplinarni konzorcij raziskovalnih institucij in industrije, ki so se odločile povezati akademsko, tehnološko in poslovno znanje in opremo, sestavljajo trije raziskovalni partnerji s skupaj desetimi skupinami, tri neprofitne organizacije, tri velika podjetja, osem MSP ter dve spin off podjetji iz različnih slovenskih regij.

Quality

  • User Rating
  • Comments
  • Learning Exercises
  • Bookmark Collections
  • Course ePortfolios
  • Accessibility Info

More about this material

Comments

Log in to participate in the discussions or sign up if you are not already a MERLOT member.