Search all MERLOT
Click here to go to your profile
Select to go to your workspace
Click here to go to your Dashboard Report
Click here to go to your Content Builder
Click here to log out
Search Terms
Enter username
Enter password
Please give at least one keyword of at least three characters for the search to work with. The more keywords you give, the better the search will work for you.
select OK to launch help window
cancel help

MERLOT II


    

Personal Collection Detail View


Ergonomija

by Snezana Rasevic
Bookmark and Share

There are no materials in this personal collection.

Description:

Postoji standard ISO 9241, Međunarodne Standardizacijske Organizacije -http://www.iso.org/iso/home.html  koji propisuje ergonomske zahteve na videoterminale (engl. visual display terminals - VDTs) koji se koriste za uredske poslove. Ovaj standard sadrži mnoštvo informacija koje pokrivaju svaki ugao korišćenja, uključujući hardver, softver i proces korišćenja.

Ako se  provodi mnogo vremena za računarom potrebno je prilagoditi  svoju radnu okolinu ergonomskim zahtevima. Malim  ulaganjima eliminisaće se  neke od opasnosti dugotrajnog rada za računarom.  Elementarni ergonomski zahtevi, koje treba ispuniti su takvi da  minimiziraju nepravilan položaj tela i nepotrebno naprezanje očiju. Mora se voditi računa o zdravlju ljudi i u skladu sa tim potrebno je obezbediti određene uslove.

Preporuke  za dobro organizovano ergonomsko radno mesto su:

  •  koristiti dobru stolicu sa naslonom. (Položaj tela pri sedenju treba da je takav da ramena i ruke čine ugao od 90 stepeni. Ugao između nadlaktice i butne kosti treba takođe da iznosi 90 stepeni.)
  •      vrh monitora treba da je 5-8 cm iznad visine očiju. (Monitor treba postaviti tako da se njegova gornja ivica nalazi u visini očiju. Tako neophodno usmerenje pogleda olakšava očima uspostavljanje oštrine na određenu udaljenost monitora. Monitor može biti malo nagnut, ali ne previše, pošto tada postoji opasnost da se izvor svetlosti oslikava na plafonu. Kao pouzdano odstojanje monitora uzima se udaljenost od circa 50 cm do 100 cm.)
  •      ekran monitora ne sme imati nikakav odsjaj. (Reflektujuća svetlost nastaje odbijanjem svetlosnih izvora o monitor i u velikoj meri je ometajuća. Ovo ometajuće odslikavanje (svetle fleke na monitoru) može se lako uočiti kada je monitor ugašen. U najvećem broju slučajeva promenljivi ugao, odnosno okretanje monitora omogućava brzu pomoć. Ako svetlost dolazi iz prozora iz pozadine, može da posluži žaluzina ili roletne.)
  • nagib držača tastature treba da je  prema unutra.
  • potrebno  je koristiti držače za dokumente.
  • noge, stopala treba da su su ravno položena na podu ili na naslonu za noge.    
  • radna površina treba da je  ravna, stabilna i dobro učvršćena
  •  buka je faktor koji vrlo često ometa rad na računarima. Najčešći izvor buke su iglični štampači, tastatura, zvučni signali ugrađeni u programske sisteme, ventilatori, uređaji za klimatizaciju i sl. Buku u radnom prostoru treba tehničkim merama svesti na najmanju moguću meru jer ona, osim što može oštetiti sluh, izaziva zamor, napetost, razdražljivost i uzrok je mnogobrojnih pogrešaka u radu.

        -Stručni rad -Ergonomski dizajn radnog mesta: Papić, Ž.,  Nikolić, N., Aleksić, V., (2012.),  preuzeto sa http://www.tfc.kg.ac.rs/tio2012/PDF/6)%20Obrazovna%20tehnologija/PDF/611%20Zeljko%20Papic%20- %20Ergonomski%20dizajn%20radnog%20mesta.pdf

       -Vid na kompjuterskom radnom mestu, članak preuzet sa sajta studia za naočare i kontakta sočiva http://www.mc-optique.de/mc_jugo/Oko_i_vid/Kompjuterski_pregled/kompjuterski_pregled.html

      -Ergonomija računalne i programske opreme, Ergonomija u računarstvu, preuzeto sa sajta Zavoda za primijenjeno računarstvo, http://www.zpr.fer.hr/zpr/Portals/0/Predmeti/ERG/01-Uvod.pdf

Authorized users only:


To add a link to a material not in the MERLOT collection, click here.