Search all MERLOT
Click here to go to your profile
Select to go to your workspace
Click here to go to your Dashboard Report
Click here to go to your Content Builder
Click here to log out
Search Terms
Enter username
Enter password
Please give at least one keyword of at least three characters for the search to work with. The more keywords you give, the better the search will work for you.
select OK to launch help window
cancel help

MERLOT II


    

Personal Collection Detail View


Какво представлява Електронното обучение?

by deget the
Bookmark and Share

There are no materials in this personal collection.

Description:

Електронното обучение е начин за получаване на знания чрез интернет, мрежа или компютър.

Електронното обучение включва: уеб-базирано обучение, компютърно базирано обучение, виртуални класни статии и дигитално сътрудничество.Цел на електронното обучение е да направлява обучаващите се или да им помага при определени задачи. Основа на електронното обучение са т. нар. „Course Management Systems“ (Системи за управление на курсове), Това е система за многомодулно електронно представяне на лекционни материали за студентите. Така те могат да се „свържат“ със своите преподаватели, като предават електронно писмените задачи или в реално време да се явяват на изпит. В подобна среда преподавателите са могат с минимални усилия и средства да общуват индивидуално или едновременно със студентите, като това им помага и по-лесно да оценят техния труд.

Пример за такава система Moodle (Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment).Нараства интереса към електронното обучение не само от университетите,а и от фирми желаещи по-достъпно обучение за своите служители.

Authorized users only:


To add a link to a material not in the MERLOT collection, click here.