Search all MERLOT
Click here to go to your profile
Select to go to your workspace
Click here to go to your Dashboard Report
Click here to go to your Content Builder
Click here to log out
Search Terms
Enter username
Enter password
Please give at least one keyword of at least three characters for the search to work with. The more keywords you give, the better the search will work for you.
select OK to launch help window
cancel help

MERLOT II


    

Personal Collection Detail View


Цифрово хранилище

by Mirela Zrancheva
Bookmark and Share

There are no materials in this personal collection.

Description:

   Терминът цифрово хранилище или познат още като цифрова библиотека, означава библиотека, чиито колекции се съхраняват в цифрови (дигитални, електронни) формати, които са лесно достъпни с помощта на компютър. Също така под термина цифрово хранилище се разбира институция, която осигурява функционалните възможности на традиционна библиотека в контекста на разпределени и обхванати от мрежа колекции от информационни обекти.
   Най-значими проетки в областта на цифровите библиотеки са "World Digital Library" и "The Europeana Library". Други професионални асоциации са IEEE (IEEE Computer Society Digital Library) и ACM (The ACM Digiral Library).

Authorized users only:


To add a link to a material not in the MERLOT collection, click here.