Search all MERLOT
Click here to go to your profile
Select to go to your workspace
Click here to go to your Dashboard Report
Click here to go to your Content Builder
Click here to log out
Search Terms
Enter username
Enter password
Please give at least one keyword of at least three characters for the search to work with. The more keywords you give, the better the search will work for you.
select OK to launch help window
cancel help

MERLOT II


    

Personal Collection Detail View


Slaganje objekata učenja kreiranih u LCDS-u

by Ana Perisic
Bookmark and Share

There are no materials in this personal collection.

Description:

Objekti učenja se pohranjuju u repozitorije (zbirke digitalnih obrazovnih materijala koje na sistematičan način omogućavaju skladištenje, objavljivanje te pristup objektima učenja odnosno obrazovnom sadržaju). Neki od poznatih repozitorijuma u svetu su:

MERLOT (Multimedia Educational Resource for Learning and Online Teachnig), CAREO (Campus Alberta Repository of Educational Objects), EDUCANEXT  http://www.educanext.org/ubp, CLOE (Cooperative Learning Object Exchange).

Slaganje objekata učenja kreiranih u LCDS-u u nastavni plan I program.

Objekti učenja moraju biti standardizovani.  Među najpoznatijim standardima je SCORM (Sharable Content Object Reference Model) model za stvaranje I organizaciju e-učenja. Za objekte učenja je važno da buduČ

  • Ponovno iskoristivi – mogu se koristiti višekratno u različitim obrazovnim kontekstima,
  • Korišćeni na bilo kom mestu bez obzira na programske alate
  • Dostupni s udaljenog mesta
  • Trajni ne moraju se prilagođavati novim tehnologijama.

Kako bi se multimedijski elementi povezali u jedinstvenu strukturu – lekciju, a lekcije u kurs koji može predstaviti samo deo plana i programa ili ceo sadržaj ja sam izabrala Microsoftov alat Learning Content Development System (LCDS).

LCDS je besplatan alat koji služi za stvaranje visoko kvalitetnih, interaktivnih on-line kurseva i njihovo objavljivanje. On je besplatan program koji se može download-ovati ukoliko imate Windows Live nalog.

Download ovog programa možete naći ovde. Kada se otvori stranica, potrebno je da se klikne na link Register to download the free LCDS tool. Otvoriće se stranica gde je potrebno da se unese Windows Live nalog i password.

Kada se popune podaci koji se traže od vas, na mail adresu koju ste ukucali u obrazac, stićiće vam mail za verifikaciju i potrebno je da klinete na link koji se nalazi u tom mail-u. Instalacija je standardna.

Kada pokreneta LCDS, dobija se ovakav izgled prozora.

 

Prozor programa LCDS-a se sastoji od tri glavna dela

  • Struktura kursa (Course Structure)-mesto gde stvarate i menjate sadržaj modula lekcija i tema
  • Šablon (Templates) – možete odabrati odgovarajućo šablon za neki modul, lekciju ili temu
  • Stranica (Page)-prikazuje se odabrani šablon i oblikuje sadržaj teme. 

 

 

Authorized users only:


To add a link to a material not in the MERLOT collection, click here.